Ljus lyrflickslända

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) D: Hufeisen-Azurjungfer Dk: Hestesko-Vandnymfe FIN: Eteläntytönkorento GB: Azure Bluet N: Sørblåvannymfe (annat svenskt namn: ljus U-flickslända).


Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ljus lyrflickslända återfinns i en mängd miljöer, från stillastående, näringsrika vatten till något näringsfattiga och från mycket små vatten till kantzoner i sjöar. Den påträffas även i dammar i trädgårdar, parker och på golfbanor, liksom längs långsamt rinnande, rena vatten där liknande arter ofta saknas.

Vattnen ska vara vegetationsrika med flytblads-, undervattens- och strandvegetation, utan att för den skull vara igenväxta. Vattnen får inte vara för näringsfattiga eller förorenade.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Larvutvecklingen är normalt ettårig.

I Sverige förekommer den upp till Mellansverige; den är vanlig i Danmark. I Norge finns den längs sydkusten, liksom i Finland, där den förekommer allmänt och är på spridning.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.