Lokaltips: Domälletjärnen, Dalsland

Domälletjärnen, Dalsland. Foto: Magnus Billqvist.

Domälletjärnen, Vännestångsmossen, Kroppefjäll, Dalsland

Kroppefjälls naturreservat. Domälletjärnen ligger på mossen längst ned i sydost.

Kroppefjälls naturreservat. Domälletjärnen ligger på mossen längst ned i sydost.

Kroppefjälls naturreservat ligger cirka 6 km nordost om Högsäter och 15 km väster om Mellerud. Det är ett ganska stort reservat med många våtmarker. Även utanför reservatet finns det många vatten som på flygbilder ser intressanta ut. Under Trollsländeföreningens besök i området den 5 juni 2016 hann endast två av dessa besökas. Att det blev så få berodde bland annat på att det första var så bra.

Domälletjärnen är en liten göl på Vännestångsmossen (se Google maps här) några hundra meter sydost om den södra reservatsparkeringen (se bild). Då det under en tid varit ovanligt varmt och torrt var det inga som helst problem att ta sig ut till gölen. Möjligen kan det vara så riktigt blöta år, men nu hade man kunnat gå ut med lågskor.

Bred kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bred kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Domälletjärnen ser inte mycket ut för världen, liten som den är och med väldigt begränsat med både flyt- och övrig vattenvegetation. En liten, låg dunge med träd på ena sidan ger lä, och där finns också mest vegetation, inklusive näckrosor. Titta på dem efter bred kärrtrollslända, som vi såg där. Längs stränderna var spjutflickslända och sjöflickslända talrika, medan ljus lyrflickslända var mer sparsam. Några få ex av röd flickslända sågs inne i dungen. Överallt sågs myrtrollslända och fyrfläckad trollslända.

Myrtrollslända som nyss lämnat sin larvskrud bakom sig. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Myrtrollslända som nyss lämnat sin larvskrud bakom sig. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Myrtrollsländor i mängd höll också på att lämna vattnet under vårt besök. I gölen finns några små, flytande öar eller uddar, kolla av dem för larvhudar och trollsländor som nyss lämnat vattnet. Släng några ögonkast på myrtrollsländorna i området. Vi såg några få ex av citronfläckad kärrtrollslända och även nordisk skulle kunna finnas i området.

Patrullerade i gölen gjorde även guldtrollslända i goda antal. På mossen sågs några ex av blå jungfruslända och tidig mosaikslända. Håll också utkik i trädhöjd och längs brynen efter jagande trollsländor. Två honor av tvåfläckad trollslända sågs nämligen där under vårt besök.

Senare under säsongen lär fler arter kunna hittas vid Domälletjärnen, åtminstone några ängstrollsländor, smaragdflicksländor och mosaiksländor. Besöker du tjärnen så rapportera gärna på Artportalen.se!

Om du ändå är i området så besök gärna fler vatten. Kolla flygfotot här för fler ställen. Vi stannade till på en plats som var lättåtkomlig då den låg alldeles intill vägen. Utanför reservatet strax söder om Domälletjärnen ligger Svartesjön. Det ser rätt trist ut, som en bad- eller fiskesjö, men lättåtkomlig och med gott om spjutflickslända, mörk lyrflickslända, sjöflickslända, röd flickslända, guldtrollslända och fyrfläckad trollslända.

Till skillnad från vid Domälletjärnen var det nordisk kärrtrollslända som var vanlig vid Svartesjön och inte myrtrollslända. En annan art med myr i namnet gladde oss dock: myrflickslända, som för en sydsvensk är riktigt trevligt att se. Vid Svartesjön gjorde vi resans enda obsar av bred trollslända i Dalsland.

Myrflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Myrflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.