Månflickslända

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) D: Mond-Azurjungfer Dk: Måne-Vandnymfe FIN: Kuutytönkorento GB: Crescent Bluet N: Måneblåvannymfe

Hanne av månflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månflickslända påträffas i flera olika vattenmiljöer, men är vanligast i grunda, rena och stillastående vatten. Ofta förekommer flytbladsvegetation, som näckrosor och nate, eller lägre, stående vegetation ute i vattnet, som sjöfräken och säv. Öppna vatten med breda, vegetationsrika strandkanter är också lämpliga. Norrut finns den även i näringsfattiga vatten med grusbottnar utan mycket vegetation.

Fenologi 2010-2020. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Månflickslända saknas oftast i igenväxta vatten, i vatten med mycket kaveldun och vass, och i högintensiva jordbruksmarker. Månflicksländan är i många fall lokal och sällsynt förekommande men kan vara lokalt allmän. Den finns utbrett i Danmark, Finland och Sverige, med mer fläckvis förekomst i Norge, men är säkerligen förbisedd och underrapporterad från åtminstone Sverige.

Fynd i Artportalen till och med 2020.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.