Mindre rödögonflickslända

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) D: Kleines Granatauge Dk: Lille Rødøjet Vandnymfe FIN: Allikkotytönkorento GB: Small Redeye N: (Liten) Rødøyevannymfe

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Mindre rödögonflickslända finns i stillastående, näringsrika, vegetationsrika och grunda småvatten, med flytblad- och akvatisk vegetation bestående av främst olika slingor, hornsärv, näckrosor och mattor av grönalger. Den tolererar svagt bräckta och starkt eutrofierade vatten. I brackvatten utnyttjas borstnate som sittplats och äggläggningssubstrat.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.
Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Mindre rödögonflickslända har de senaste decennierna expanderat kraftigt i nordvästra Europa. Fram till 1980-talet var den frånvarande från norra Frankrike och hade endast observerats fåtaligt i Nederländerna. Sen gick det undan, och redan på mitten av 1990-talet hade mindre rödögonflickslända koloniserat norra delarna av kontinentala Europa. I Danmark gjordes första fyndet 2001 och i Sverige (Skåne) 2004. Efter det spred den sig främst längs kusterna för att under 2021 närmast ”explodera”. Då sågs den för första gången i hela fem nya landskap och även i inlandet. Det finns ännu inga fynd i Finland eller i Norge.

Rapporter på artportalen till och med 2021-10-12.

Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.