Mindre rödögonflickslända

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) D: Kleines Granatauge Dk: Lille Rødøjet Vandnymfe FIN: Allikkotytönkorento GB: Small Redeye N: (Liten) Rødøyevannymfe

eryvirk


Mindre rödögonflickslända finns i stillastående, näringsrika, vegetationsrika och grunda småvatten, med flytblad- och akvatisk vegetation bestående av främst olika slingor, hornsärv, näckrosor och mattor av grönalger. Den tolererar svagt bräckta och starkt eutrofierade vatten. I brackvatten utnyttjas borstnate som sittplats och äggläggningssubstrat.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Mindre rödögonflickslända har de senaste 30 åren expanderat kraftigt i nordvästra Europa. Fram till 1980-talet var den frånvarande från norra Frankrike och hade endast observerats fåtaligt i Nederländerna. Sen gick det undan, och redan på mitten av 1990-talet hade mindre rödögonflickslända koloniserat norra delarna av kontinentala Europa. I Danmark gjordes första fyndet 2001 och i Sverige (Skåne) 2004. Efter det har den spritt sig till västra Blekinge och södra Halland. Den finns även på Gotland. Första fyndet på Öland gjordes 2015.  Det finns ännu inga fynd i Finland eller i Norge.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.