Mindre sjötrollslända

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) D: Kleiner Blaupfeil Dk: Lille Blåpil FIN: Hoikkasinikorento GB: Keeled Skimmer N: Småblålibelle (äldre svenskt namn: liten sjötrollslända).


Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Mindre sjötrollslända finns längs små, rena, rinnande vatten i skogsmiljö och i mer öppna marker endast såvida det är näringsfattiga hedar eller myrar. Ofta påträffas den i lugna partier av rinnande vatten som vid gamla kvarnmiljöer.

På kontinenten finns mindre sjötrollslända även i grustag och mer näringsrika miljöer, vilket även gäller för en isolerad population i sydvästra Skåne, som finns i Limhamn med omgivningar. Larverna lever i förmultnande material eller i silt och dess utveckling tar två år.

ortcoekI Sverige finns mindre sjötrollslända upp till södra Norrland, med några få fynd strax norr därom. I Danmark finns den endast på Jylland. I Norge påträffas den längs sydkusten och i Finland förekommer den endast lokalt i de sydöstra delarna.

Mindre sjötrollslända har försvunnit eller minskat mycket drastiskt i flera europeiska länder som Belgien, Nederländerna, Schweiz, Tyskland och Österrike. Skälet anses i första hand var förstörelse av de miljöer den lever i. I några av dessa länder har därför särskilda bevarandeprogram tagits fram. Å andra sidan gynnas den av klimatförändringar och har åtminstone regionalt utökat sitt utbredningsområde i delar av Västeuropa.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.