Mindre sjötrollslända

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) D: Kleiner Blaupfeil Dk: Lille Blåpil FIN: Hoikkasinikorento GB: Keeled Skimmer N: Småblålibelle (äldre svenskt namn: liten sjötrollslända).


Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Mindre sjötrollslända finns längs små, rena, rinnande vatten i skogsmiljö och i mer öppna marker endast såvida det är näringsfattiga hedar eller myrar. Ofta påträffas den i lugna partier av rinnande vatten som vid gamla kvarnmiljöer.

På kontinenten finns mindre sjötrollslända även i grustag och mer näringsrika miljöer, vilket även gäller för en isolerad population i sydvästra Skåne, som finns i Limhamn med omgivningar. Larverna lever i förmultnande material eller i silt och dess utveckling tar två år.

ortcoekI Sverige finns mindre sjötrollslända upp till södra Norrland, med några få fynd strax norr därom. I Danmark finns den endast på Jylland. I Norge påträffas den längs sydkusten och i Finland förekommer den endast lokalt i de sydöstra delarna.

Mindre sjötrollslända har försvunnit eller minskat mycket drastiskt i flera europeiska länder som Belgien, Nederländerna, Schweiz, Tyskland och Österrike. Skälet anses i första hand var förstörelse av de miljöer den lever i. I några av dessa länder har därför särskilda bevarandeprogram tagits fram. Å andra sidan gynnas den av klimatförändringar och har åtminstone regionalt utökat sitt utbredningsområde i delar av Västeuropa.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.