Mörk lyrflickslända

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) D: Fledermaus-Azurjungfer Dk: Flagermus-Vandnymfe FIN: Sirotytönkorento GB: Variable Bluet N: Fagerblåvannymfe (annat svenskt namn: mörk U-flickslända).


Hanne av mörk lyrflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Mörk lyrflickslända finns i alla typer av stillastående vatten men också i anslutning till långsamt rinnande vatten som kanaler och breda diken.

Den är vanligare i näringsrika vatten än i näringsfattiga. Den kan lokalt i näringsrika, vindskyddade småvatten i odlingsbygd vara den mest individrika flicksländan.

I Danmark och södra och mellersta Sverige och Finland är detta en av de allra vanligaste flicksländorna.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

I Norge finns den främst längs kusten liksom i norra Sverige där den blir den alltmer sällsynt förekommande ungefär från och med Sundsvallstrakten.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


coepulkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.