Neurothemis fluctuans

Neurothemis fluctuans är en mycket vanlig trollslända som man med mycket stor chans ser så fort man sticker ut näsan i många länder i Sydostasien. Arten trivs nämligen väldigt väl i skapade våtmarker i urban miljö, och kan därför enkelt ses i till exempel parker och trädgårdar även i riktigt stora städer. Har du någon gång satt din fot i exempelvis Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand eller Vietnam, ja då är chanserna goda för att du sett Neurothemis fluctuans.

Hannen är mycket karakteristisk med sina färgade vingar vars röda mönster glimrar i solsken. I skugga ser de mer mörkröda ut, men de långa, rosa vingmärkena sticker även där tydligt ut. Det är oftast hannarna man ser, inte minst för att de helst håller uppsikt över sina revir från exponerade utsiktsplatser. På yngre hannar har vingarna en annan färg innan de mörknar med åldern. Honan är mer neutralt tecknad.

Är man ute och reser så märker man snabbt hur bra det då är med vetenskapliga namn. Svenska namn finns ju hittills endast på de arter som finns i eller tros kunna dyka upp i Sverige. Neurothemis fluctuans är ett bra, eller ska vi kanske säga dåligt, exempel på hur virrigt det kan bli. Olika författare av fältbestämningsböcker och olika engelskspråkiga länder har nämligen sina egna namn på arter. Neurothemis fluctuans kallas därför omväxlande för exempelvis Obligue-banded Widow, Coppertone Velvetwing, Common Parasol, Red Grasshawk eller Grasshawk dragonfly.

Vi struntar i det och konstaterar helt enkelt att det är en mycket tjusig trollslända – särskilt i solsken! I släktet Neurothemis finns det minst ett dussin arter till, och de är samtliga anmärkningsvärt vackra, huvuddelen i liknande röda färger som denna. Se fler bilder i galleriet nedan.