Roliga fynd 2015

Hane, Kilpisjärvi, Fin. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

En ny lokal för tundratrollslända hittades 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

För första gången är det dags för Trollsländeföreningen att summera roliga fynd från säsongen som varit. Nedan listar vi utifrån ett nationellt perspektiv roliga, spännande eller på något sätt mer intressanta fynd av trollsländor från Sverige gjorda under 2015.

Vi gör detta för att vi vill uppmärksamma nya fynd av hotade arter, lyfta de insatser som görs runt om i landet och uppmuntra till rapportering av trollsländor på Artportalen.

Samtliga intressanta fynd som listas nedan är från Artportalens Catalogus. Denna är i stort behov av uppdatering, inte minst för att rapportörer kan få meddelanden om att arten de rapporterat inte tidigare setts i landskapet, trots att många fynd kan ha gjorts sedan katalogen senast uppdaterades i mars 2009.

I de fall en art är sedd för första gången i t ex ett landskap under året, men på flera lokaler, tas endast den första rapporten med. Fynden är i de flesta fall ännu ej validerade (=granskade av Artportalens validerare) och förteckningen ska därför inte ses som fastställd. Någon rapport har utelämnats då det genom upplagda foton uppenbart inte är korrekt. Hittar du som läsare något nedan som inte stämmer eller saknas får du gärna meddela oss.

antrap

Antal rapporter per år på Artportalen. Ha i åtanke att de skånska respektive östgötska atlasprojekten skedde 2009-2014 respektive 2008-2012.

Färre rapporter 2015
Det allra största skälet till minskande antal rapporter är att inventeringsprojektet i Skåne avslutades 2014. En annan bidragande faktor är den kalla och sena våren, som gjorde att antalet rapporter under första delen av trollsländesäsongen var lägre än på många år. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

landfynd

Samtliga nya lappmarks- eller landskapsfynd 2007-2015. All data från Artportalen.se.

Nya landskaps- eller lappmarksfynd 2015
Under 2015 gjordes tio nya landskaps- eller lappmarksfynd, vilket är fler än 2014 och lika många som under 2013. Det är färre än 2011-2012 men fortfarande görs det som vi ser det många, vilket troligen beror på en kombination av större intresse för trollsländor i stort och på att många arter sprider sig norrut. Antalet nya landskapsfynd 2015 ska också ses i skenet av att antalet rapporter totalt 2015 var färre än under åren 2009-2014. Nedan listar vi samtliga nya landskaps- eller lappmarksfynd 2015.

Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Första fyndet av pudrad smaragdflickslända i Ås lappmark gjordes under året. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa
Tjärn V Kyrkviken, Avaträsk, Dorotea s:n, Ås lappmark 25 jul, Tore & Helena Dahlberg.

Vinterflickslända Sympecma fusca
Damm, Brattsand 15km S Kristinehamn, Visnums-Kil, Värmland 26 apr, Raimo Neergaard.

Månflickslända Coenagrion lunulatum
Åsele, vägkant, Ås lappmark 20 jul, Ralf Norberg.

Ung hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Griptångsflickslända sågs 2015 i Jämtland. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Griptångsflickslända Coenagrion armatum
Kluk, Alsen s:n, Jämtland 11 jul, Sonja Moberg.

Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum
Sockerbruksdammarna, Mörbylånga s:n, Öland 21 jul, Björn Larsson, Jenny Wendel.

Vassmosaikslända Aeshna serrata
Örarevet, Söderåkra, Småland 10 sep, Lars Rigbäck.

Gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
Ösatjärnarna, Ås s:n, Jämtland 1 aug, Anders Forsgren.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Väntat var första landskapsfyndet av bred kärrtrollslända i Medelpad. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Öråkerstjärnen, Skön s:n, Medelpad 22 jun, Lars Dahlqvist.

Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
S Lillevatten, Svartedalen, Spekeröd s:n, Bohuslän 26 jun, Magnus Larsson,

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
Karshamra, Grödinge kyrka, Grödinge s:n, Sörmland 11 jun, Göran Holmberg.

Nya lokaler/fynd för sällsynta arter

 Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Glädjande nog hittades tre nya lokaler av dvärgflickslända 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
– Ny lokal: Rikkärr V Bladkärret, Älvkarleby s:n, Uppland 13 jul, Bengt Neiss.
– Ny lokal: Bosjön, Gårdskärshalvön, Älvkarleby s:n, Uppland 7 aug, Tore Dahlberg.
– Ny lokal: Någonstans på Gotland, detaljer tills vidare okända, Werner Burkart.

Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
– Ny lokal: Björkadammen, Bunkeflo s:n, Skåne 1 aug, Stefan Cherrug.
– Kring Klagshamn, Västra Klagstorp, Skåne, sågs även i år flera individer samt parning.

Noterbart är att inga observationer gjorts i andra landskap än Skåne sedan 2011. Arten har fortfarande inte setts i Danmark.

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Ny lokal: V Keinovuopio, palsmyr, Karesuando s:n, Torne lappmark 25 jul, Robin Pranter, Kajsa Svensson, Jesper Wadstein.

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii 

Björkadammen, Sk, jul 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Nykomlingen vandrande ängstrollslända hade sitt bästa år någonsin. Björkadammen, Sk, jul 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

– Ny lokal: Stenshuvud, Stenshuvud, Södra Mellby s:n, Skåne 29 maj, Anders Tedeholm.
– Ny lokal: Höge ås, Jordtorp, Algutsrum s:n, Öland 5 jun, Henrik Pihlemark.
– Ny lokal: Äng v/ Idån, Paviken, Västergarn s:n, Gotland 7 jun, Hans A. Olsvik.
– Ny lokal: Dammarna i fd Lärkeröds grustag, Tåssjö s:n, Skåne 10 jun, Anders & Linnea Henriksson.
– Ny lokal: Traneröds mosse, Riseberga, Skåne 14 jun, Leif Dehlin.
– Ny lokal: Robbjäns, Klinte s:n, Gotland 27 jun, Mart Marend.
– Ny lokal: Långkärr, Långkärr, Alböke s:n, Öland 4 jul, Richard Ottvall.
– Ny lokal: Lindängelund, nya dammar, Bunkeflo s:n, Skåne 7 jul, Elenor Isberg.
– Ny lokal: Björkadammen, Bunkeflo s:n, Skåne 1 aug, Magnus Billqvist.

TILLÄGG 2016-04-23 med rapporter inkomna i efterhand
– Ny lokal: 1 hane Södra Greda, Öl 6 jun, Knud Schulz.
– Ny lokal: 1 hona Knisa mosse, Öl 11 juni, Knud Schulz.

Bästa året hittills, med både flest rapporter från olika lokaler såväl som flest individer. Näst intill samtliga av fynden utgörs av tillfälliga observationer, men på några platser där det tidigare observerats parning eller flera individer gjordes det så även i år, som vid Trelleborg, Sk och Albrunna, Öl. Av de nya lokalerna bör särskilt Långkärr, Öl, återbesökas under 2016 då det där sågs flera individer under 2015.

P1040595_b

Inga fynd har gjorts av bandad ängstrollslända sedan 2012. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Avslutningsvis
Vandrande ängstrollslända verkar vara här för att stanna, och mindre kejsartrollslända förefaller ha skapat sig ett brofäste kring Klagshamn i Skåne. Det är mycket glädjande att nya lokaler för dvärgflickslända fortsätter att hittas, en art som för inte många år sedan antogs vara utdöd i landet.

Saknas gör däremot fortsatt några av de väntade nya arterna, och inga fynd gjordes heller av några av nykomlingarna under 2010-talet, som klarblå mosaikslända Aeshna affinis (senast sedd 2011), vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus (2011) och bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum (2012).

Ta en titt här om du vill veta mer om vilka arter vi förväntar oss ska dyka upp i Sverige för första gången.

Föregåendes års sammanställningar
Epitheca – Trollsländebloggen har under några år gjort sammanställningar av roliga fynd, som kan hittas via länkarna nedan.
– Roliga fynd 2014
Roliga fynd 2013
Roliga fynd 2012
Fenologirekord Skåne 2015

Kullaberg, Sk, 1963. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

När ses vandrande smaragdflickslända nästa gång? Sveriges första på bilden är från 1963, sedan endast obsar på Öland 2011. Från Biologiska Museets samlingar i Lund. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.