Rönne å

Rönne å vid Gunnaröds kanotplats.

Vandra längs Rönneås dalgång eller ta dig fram på kanot i själva ån, vad du än väljer är du garanterad fina naturupplevelser vid ett av Skånes vackraste vattendrag.

Stockamöllan vid Rönneå är främst känd som utgångspunkt för kanoting och kanoter finns att hyra. Det går också fint att vandra längs delar av ån och i anslutande skogsmarker för att njuta av orkidéer och blomstrande vårprakt. Forsärla och kungsfiskare samt strömstare (vintertid) ses ofta. Inne i Stockamöllan finns gamla kvarndammar och en äldre kvarnmiljö delvis bevarad även om den sista kvarnen togs ut bruk på 1990-talet. Under 2010-talet har området uppmärksammats för sin rika trollsländefauna. Det är dock inte inne i Stockamöllan man enklast ser eller kommer åt de spännande trollsländorna.

Längs Rönne å upp- och nedströms Stockamöllan finns trollsländor som trivs i snabbt rinnande vatten i skog såväl som sådana som föredrar långsamma partier i solöppna miljöer, och både sådana som vill ha steniga bottnar och sådana som vill ha sandiga dito. Bland skånska trollsländeskådare blev lokalen uppmärksammad när där under 2009 hittades spetsfläckad trollslända, första gången på drygt 75 år som arten påträffades på lämplig reproduktionslokal i Skåne. Åke Sandhall skrev 1994 (Skånes Natur 94:87) att den ”Troligen fångades senast för ca 50 år sedan vid Rönne å invid Stockamöllan men syns i dag inte alls där. Övergödningen av Ringsjön har väl bidragit till att den dött ut”. Efter att ha minskat och helt försvunnit även i andra delar av Europa har arten återkommit ganska starkt på senare år. Orsaken är troligen bättre vattenkvalitet.

Man kan vandra längs ån på flera platser men vi rekommenderar särskilt besök vid Gunnaröd och Billinge mölla. Kring bron över ån nära Bögerup, vid det som kallas Gunnaröds kanotplats finns goda parkeringsmöjligheter, toaletter, grillplats och man slipper privata tomter och hus som på andra ställen kan hindra tillgängligheten vid Stockamöllan. Från bron kan man vandra på båda sidor av ån både upp- och nedströms, och även ut i betesmarker och gläntor i skogen intill.

Ofta ser man redan på vägen och på marken på själva parkeringsplatsen stenflodtrollslända som gassar i solen. Spetsfläckad trollslända håller revir längs ån, särskilt uppströms där hanar kan hittas sitta på vasstrån som hänger ut över vattnet. Både blå- och blåbandad jungfruslända finns i goda antal. Absolut vanligaste art på lokalen och längs ån på en lång sträcka är flodflickslända: det är inte ovanligt att man här ser hundratals eller fler. Sandflodtrollslända hittas också kring bron i goda antal: spana på stenar som sticker upp i ån och på själva brofundamenten. Yngre individer av alla arter hittas en bit från vattnet: kolla exempelvis nässelbestånden intill parkeringen eller betesmarkerna på andra sidan ån från parkeringen sett. På staketen längs ån ses ofta födosökande arter, inte sällan flera bredvid varandra.

Det som kan vara negativt vid Gunnaröd är besökstrycket. Under helger och i semestertider kan många kanotister sätta i sina kanoter just vid bron. Detta stör trollsländorna man vill se och ibland kan det till och med vara ont om P-plats. Andra dagar är man helt ensam. Är där mycket folk så gå ut i markerna runt omkring istället, eller prova Billinge mölla för att sedan återkomma vid behov senare.

Vid f d Billinge mölla, idag ett naturreservat, finns en mindre parkering och olika anläggningar som grillplats, stigar och broar. Här finns samma arter som vid Gunnaröd men med ett roligt tillägg: kungstrollslända. Tillgängligheten kring ån och olika mindre f d kvarnflöden är här väldigt god, perfekt för den som har kikare eller kamera. Till skillnad från vid Gunnaröd är Billinge mölla omgärdad av skog. Detta gör att det är svårare att hitta yngre och födosökande trollsländor då de uppsöker öppna, varma ytor en bit från ån. Billinge mölla är därför bäst när man vill se könsmogna, patrullerande och revirhållande trollsländor.

Vägbeskrivning
Tacksamt nog kan man ta sig till Stockamöllan även med buss. Buss 518 går mellan Stehag och Klippan och du kan hoppa av på t ex hållplatserna Hasslebro eller Stockamöllan Torget. Från Stockamöllan Torget fortsätter du längs vägen mot Billinge. Ta höger in mot den mekaniska industrin Still, gå förbi deras reception och en verkstadsbyggnad på vänster sida. Här börjar en otydlig stig i slutet av en parkering. Till denna parkering kan man också köra och ställa bilen. Stigen går till en genomgång i ett taggtrådsstängsel, och du kommer in i en beteshage. Gå åt höger tills du kommer ner till Rönne å och trollsländorna. I Hasslebro har vägverket anlagt en rastplats öster om Rönne å. Från denna rastplats utgår man enklast både som bilist och bussresenär. Med bil kan du också ta dig till Gunnaröds kanotplats genom att svänga höger vid Gunnaröds gård när du åker från Stockamöllan mot Billinge.

Billinge mölla nås med bil, cykel och till fots längs en väg från Billinge. Sista biten ned är skyltad som privat väg och med varning för hund. Ignorera detta då vägen trots skyltarna är tillåten att färdas på. Skyltarna kan komma att ändras då Länsstyrelsen uppmärksammats på dem.

Hane stenflodtrollslända vid Gunnaröd. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.