Spetsfläckad trollslända

Libellula fulva (Müller, 1764) D: Spitzenfleck Dk: Spidspletted Libel FIN: Sorjahukankorento GB: Blue Chaser N: –


Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Spetsfläckad trollslända finns i rena, näringsrika, vegetationsrika, långsamt rinnande vatten. Under gynnsamma förhållanden finns den även i angränsande kvarndammar, grustag och mindre sjöar.

Larvutvecklingen är tvåårig.

Den är i hela sin nordiska utbredning sällsynt, men har återkommit efter en kraftig tillbakagång under 1900-talet. Detta är ett mönster som går igenom på kontinenten, vilket troligtvis är en följd av att vattendragen blivit renare.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

I Sverige finns spetsfläckad trollslända fläckvis främst i de sydöstra landskapen upp till Gästrikland. I Danmark och i Finland finns den lokalt och fläckvis. I Norge sågs den för första gången 2018. I åtminstone Sverige expanderar arten och lär hittas i allt fler landskap framöver.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Samtliga rapporter av arten 2005-2023. Data: Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
ArtDatabankens Artfaktablad.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.