Starrmosaikslända

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) D: Torf-Mosaikjungfer Dk: Siv-Mosaikguldsmed FIN: Siniukonkorento GB: Moorland Hawker N: Starrlibelle


Starrmosaikslända. Foto: Hans Ivarsson.

Starrmosaikslända är en av de mest utbredda arterna i Sverige. Den är i lämpliga miljöer vanlig från Skåne upp till allra nordligaste Sverige och finns även i fjällvärlden. Lika spridd är den i våra nordliga grannländer, den påträffas dock inte eller är mycket sällsynt förekommande i öppna odlingslandskap.

Starrmosaikslända är en boreal art som trivs i många former av vatten men främst näringsfattiga och ganska sura miljöer i barrskog som torvtäkter och myrgölar. Arten kan även hittas i småsjöar eller avsnörpta eller lugna delar av långsamt rinnande vattendrag.  Larvutvecklingen är två- till treårig.

Den har på många håll i Europa uppvisat en nedåtgående trend, beroende främst på omvandling av mossar till jordbruksmark, avskogning samt övergödning. Ett varmare klimat drabbar arten negativt. Arten är bedömd som Starkt hotad (EN) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.

Fenologi 2010-2015. Observationer utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data från Artportalen.

Starrmosaikslända har en ganska lång flygtid med fynd från början av juni och långt in i oktober.

Arten liknar andra mosaiksländor, dock främst gungflymosaikslända, som den ofta finns sida vid sida med. Andra arter den är lik är vassmosaikslända, höstmosaikslända och fjällmosaikslända.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.