Större kustflickslända

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) D: Große Pechlibelle Dk: Stor Farvevandnymfe FIN: Hoikkatytönkorento GB: Common Bluetail N: (Stor) Kystvannymfe (annat svenskt namn: allmän kustflickslända).


Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Större kustflickslända förekommer i en stor mängd vattenmiljöer, men är allra vanligast i stillastående och kustnära vatten. Den är mindre allmän i långsamt rinnande vatten och i mer näringsfattiga miljöer, men verkar tolerera både ganska förorenade och bräckta vatten.

Namnet till trots finns den även långt från kusten, även om den kan vara mindre allmänt förekommande i utpräglade skogsmiljöer. Larvutvecklingen är normalt ettårig.

Större kustflickslända finns i Sverige upp till Medelpad. I Finland finns ett enskilt fynd från Tornio som är det nordligaste i Norden, vilket kan antyda att det finns oupptäckta populationer längre norrut.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

I Danmark finns den i hela landet och i Norge längs kusten ungefär upp till Trondheim.

Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.


iscelekLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.