Större kustflickslända

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) D: Große Pechlibelle Dk: Stor Farvevandnymfe FIN: Hoikkatytönkorento GB: Common Bluetail N: (Stor) Kystvannymfe (annat svenskt namn: allmän kustflickslända).


Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Större kustflickslända förekommer i en stor mängd vattenmiljöer, men är allra vanligast i stillastående och kustnära vatten. Den är mindre allmän i långsamt rinnande vatten och i mer näringsfattiga miljöer, men verkar tolerera både ganska förorenade och bräckta vatten.

Namnet till trots finns den även långt från kusten, även om den kan vara mindre allmänt förekommande i utpräglade skogsmiljöer. Larvutvecklingen är normalt ettårig.

Större kustflickslända finns i Sverige upp till Medelpad. I Finland finns ett enskilt fynd från Tornio som är det nordligaste i Norden, vilket kan antyda att det finns oupptäckta populationer längre norrut.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

I Danmark finns den i hela landet och i Norge längs kusten ungefär upp till Trondheim.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


iscelekLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.