Större rödögonflickslända

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Erythromma najas (Hansemann, 1823) D: Großes Granatauge Dk: Rødøjet Vandnymfe FIN: Isotytönkorento GB: Large Redeye N: (Stor) Rødøyevannymfe (annat svenskt namn: rödögonflickslända).


erynajkDet här är en karakteristiskt tecknad flickslända som med sina tydligt grantäpplefärgade ögon är svår att missta för någon annan. Som äldre, könsmogna individer det vill säga, för som yngre är det få andra arter som förväxlas så mycket som större rödögonflickslända. Skälet är att de yngre individerna inte har tydligt röda ögon och därmed liknar de andra arter. Men de yngre är bjärt gula och mörkt svarta, likt den äldre honan, och sticker egentligen ut mycket trots att de kan sakna de röda ögonen.

Större rödögonflickslända förekommer i stillastående vatten av många slag: små och stora, näringsrika och näringsfattiga. Man kan också finna den i långsamt rinnande vatten som i kanaler och diken.

Mest individrik är den i ganska näringsrika, vindskyddade småvatten med rik flytbladsvegetation. Det senare utgör ett krav, då arten mycket sällan återfinns i vatten utan inslag av flytande vegetation. Ofta är det hannen man ser först, då han har som vana att sitta helt exponerat på flytbladsväxter som näckrosblad.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Larvutvecklingen är tvåårig. ganska tidigt i maj brukar de första ses, men vanligast är den något senare, särskilt i månadsskiftet maj-juni.

Större rödögonflickslända finns i hela Danmark och större delen av Finland. I Sverige finns den i hela landet utanför fjällregionen. I Norge finns den endast i sydost och i ett område kring kusten vid Trondheim.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.