Den stiliga grenadjären

The Handsome Grenadier Agrionoptera sexlineata i regnskog i Singapore. Övriga bilder är tagna där eller i Queensland, Australien. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Vintertid fortsätter vi att presentera arter från andra delar av världen medan våra inhemska arter inte är aktiva. Månadens trollslända eller egentligen trollsländor för februari 2021 är ”grenadjärerna”. På bilden ovan är det ”den stilige grenadjären”, en direktöversättning av namnet the Handsome Grenadier Agrionoptera sexlineata. Det är en av ett tiotal arter i släktet Agrionoptera som finns ibland annat Indien, Australien och sydöstra Asien.

Det som utmärker dem är bland annat mörk grundfärg med klarröda och metalliskt blå accenter, ett utseende som är vanligt för arter som lever i dunkla miljöer i till exempel tropiska skogar och mangrove. För att se ”den stilige grenadjären” ska man leta i sydostasiatiska, fuktiga skogar där solen bryter igenom och lyser upp små gläntor. Det är först när solen träffar dem som de klarröda och metalliska färgerna blir uppenbara. Honan liknar hanen men saknar de blåmetalliska färgerna och har istället mer gulaktiga tecken.

Flera av arterna i släktet är välspridda och det är än så länge oklart hur taxonomin egentligen ser ut. Därför finns det beroende på vem man frågar i flera fall en eller flera underarter. Agrionoptera insignis, som man hittar i sumpskogar och längs kanterna av mangroveskog, är ett exempel på detta. I Australien har den ”delats av” till underarten A. i. allogenes, medan den i sydöstra Asien består av nominatarten A. i. insignis, bara för att nämna två.

I vanlig ordning har A. insignis flera engelska namn. Red Swampdragon kallas den för i Australien och i Singapore för Grenadier. Det finns några arter till i släktet, men för att göra det förvirrande finns det minst ett släkte till som kallas för grenadjärer, tacksamt nog finns det dock en enda art i det släktet: Lathrecista asiatica. Den har förstås många namn den med, som Scarlet Grenadier, Australasian Slimwing och Asiatic Blood Tail. Som vi flera gånger påpekat så finns det goda skäl att inte använda de engelska namnen då många engelskspråkiga nationer liksom författare anger olika namn.

L. asiatica finns liksom A. insignis ganska vitt utbrett i Asien och Australien och båda håller gärna till i sumpiga skogar. I Australien ser den något annorlunda ut och anses av en del vara en väl skild underart under namnet L. a. festa. Det kan tilläggas att begreppet underart är omstritt när det gäller insekter och framtiden får utvisa hur många arter det egentligen rör sig om.

Klicka på bilderna nedan i galleriet för att se dem i större format och för att kunna bläddra mellan dem.