Tidig mosaikslända

Brachytron pratense (Müller, 1764) D: Früher Schilfjäger Dk: Håret Mosaikguldsmed FIN: Karvaukonkorento GB: Hairy Hawker N: Vårlibelle


En hane av tidig mosaikslända är ganska bjärt färgad och omisskännlig då ingen annan mosaikslända flyger så tidigt på säsongen. Foto: Magnus Billqvist.

Det här är vår minsta och tidigaste flygande mosaikslända, den enda att finnas på vingarna under de första veckorna av maj. Först under senare delen av maj kan den få sällskap av kilfläckslända. Fram tills dess är tidig mosaikslända den i särklass största arten att flyga och därmed omöjlig att ta miste på.

braprak

Rapporter av arten på Artportalen. Sedan kartan togs ut har det tillkommit fler fynd.

Den slutar flyga i slutet av juni-början av juli, vilket är ungefär samtidigt som den art den är mest lik börjar flyga på allvar: blågrön mosaikslända.

Tidig mosaikslända är vanligast i stillastående eller mycket långsamt rinnande vatten, som diken, sjöar, dammar och kanaler. Det ska finnas stora, öppna vattenytor och samtidigt ganska utbredd växtlighet, både akvatisk, flytande och strandvegetation (vass, jättegröe, med flera arter). Vattnen ska helst vara rena och näringsrika.

Äggen läggs i flytande eller nedsänkt, förmultnande växtmaterial. Larverna håller till i liknande material. Larvutvecklingen tar normalt minst två år.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

I Sverige förekommer tidig mosaikslända upp till södra Norrland där den i flera landskap upptäckts först på senare år. Detta beror troligen på en kombination av ökad rapportering samt utökning av utbredningsområdet. På kontinenten och på brittiska öarna har den på senare tid spritt sig. I Danmark är den utbredd i hela landet. I Finland och i Norge är den ovanlig och sydlig.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild i galleriet nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.