Trithemis kirbyi

Trithemis kirbyii, hane, Marocko 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Trithemis kirbyi, hane, Marocko 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

”Eldbandad obelisk” Trithemis kirbyi Orange-winged Dropwing

Kanske har du sett denna färgstarka trollslända under din utlandsresa? Denna månads trollslända är Trithemis kirbyi, nära släkting till den föregående månadens trollslända Trithemis annulata.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Turen har nu kommit till en art som allt fler stöter på under resor i främst Afrika men även Mellanöstern och Sydeuropa.

Trithemis kirbyi har inget svenskt namn, men ”eldbandad obelisk” har föreslagits. ”Eldbandad” på grund av den könsmogna hanens bjärt brandgulfärgade vingar, ”obelisk” efter den position arterna i släktet Trithemis ofta sitter i. Denna position tros vara ett sätt att under väldigt varma dagar undvika delar av solens strålar.

Trithemis kirbyii, hane, Spanien 2014. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Trithemis kirbyi, hane, Spanien 2014. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

”Eldbandad obelisk” har på mycket kort tid expanderat sitt utbredningsområde i främst nordlig riktning från Nordafrika. På bara några decennier har den gått från att vara en första klassens raritet i södra Spanien till att ha observerats i Turkiet, Portugal, Italien, Frankrike med flera länder. Spridningen sker längs vattendrag, vilket är den miljö arten finns i.

Hanar av ”eldbandad obelisk” är omisskännligt tecknade i bjärt rött med mycket kraftigt brandgula färger på vingarna. Omfattningen av färgen på vingarna varierar. Honor och unga hanar är mer neutralt tecknade i bruna toner, men kan ha inslag av rött beroende på ålder. Klicka på bilderna i galleriet nedan så får du upp dem i större format och kan bläddra mellan dem.