Vandrande smaragdflickslända

Hona, Ottenby, Öl, 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hona, Ottenby, Öl, 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) D: Südliche Binsenjungfer Dk: Sydlig Kobbervandnymfe FIN: Kalveakeijukorento GB: Migrant Spreadwing N: – (äldre svenskt namn: långväga smaragdflickslända)


Vandrande smaragdflickslända föredrar små, varma, grunda, solexponerade vattensamlingar som torkar ut under säsongen. Kustnära vattenfyllda sänkor mellan sanddyner eller grunda laguner och översvämningar på strandängar är exempel.

Vandrande smaragdflickslända, Sk 2017. Foto: Hans Drake.

Vandrande smaragdflickslända har utvidgat sitt utbredningsområde norrut under de senaste decennierna. Fram till 2011 var den endast observerad i Norden på Kullaberg i Skåne (1963) och tre gånger i Danmark (1933, 2005, 2010).

I slutet av juni 2011 fångades några individer på Ottenby fågelstation. Under veckorna som följde fortsatte arten att ses i området och detta, tillsammans med de lagunlika vatten som finns alldeles intill, är skäl att misstänka att Ottenbyfynden snarare var resultatet av lyckad reproduktion än vandrande exemplar som anlänt samma år 2011.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Exemplaret från 1963 finns i Lunds universitets samlingar.

Under 2015 hittades en population i Danmark, på Langeland, och under 2016 gjordes även observationer från sydvästra Jylland. Sedan dess har arten ökat i Danmark och finns exempelvis på flera platser på Själland. I augusti 2017 hittades en hane vid Skäret i nordvästra Skåne, det tredje fyndet i Sverige. Det fjärde gjordes även det i augusti och i Skåne, på Näsby fält 2020. I juli 2024 hittades en mindre population på strandängarna vid Gessie i sydvästra Skåne.

Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.


Länkar
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.
Samtliga observationer på Artportalen av vandrande smaragdflickslända.
– Åter i Sverige: vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus. 

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.