Blåbandad jungfruslända

Calopteryx splendens (Harris, 1782) D: Gebänderte Prachtlibelle Dk: Blåbandet Pragtvandnymfe FIN: Neidonkorento GB: Banded Demoiselle N: Båndpraktvannymfe

Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.


Blåbandad jungfruslända finns i vegetationsrika, långsamt rinnande vatten med gyttjiga eller siltiga bottnar. Vattnen får inte vara skuggade på båda sidor, och den är därför mer förekommande i öppna och halvöppna landskap än i mer slutna.

Den är troligtvis mer tolerant mot föroreningar än blå jungfruslända och återfinns därför även i mindre rena och mer näringsrika vattendrag och kanaler.

calsplkDet är inte ovanligt att hitta blåbandad jungfruslända i sjöar och andra ej rinnande vatten om det finns vattendrag i närheten. Enstaka individer ses ofta förvånansvärt långt från vatten i oväntade miljöer, som till exempel längs vägar inne i samhällen.

Arten lägger ägg i vattenväxter som i olika slingeväxter, pilblad och igelknoppar. Larverna lever bland rötter och växter som dikeslånke, knoppslinga och axslinga. Larvutveckling.

Arten är allmän och vitt utbredd i Danmark utom på Bornholm. I Sverige finns den upp till Gästrikland. I Norge endast i den allra sydligaste delen. I Finland förekommer blåbandad jungfruslända i den södra halvan av landet, men är liksom i Sverige vanligare i den allra sydligaste delen.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av blåbandad jungfruslända.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.