Blågrön mosaikslända

Aeshna cyanea (Müller, 1764) D: Blaugrüne Mosaikjungfer Dk: Blå Mosaikguldsmed FIN: Kirjoukonkorento GB: Blue Hawker N: Blågrønnlibelle

Hane blågrön mosaikslända. Foto: Hans Ivarsson.

Hane blågrön mosaikslända. Foto: Hans Ivarsson.


Har du någon gång haft en stor trollslända som flugit in i ditt hus? Eller ser du ibland stora trollsländor som flyger runt i din trädgård? Kanske har katten kommit in med en stor trollslända? I de allra flesta fall rör det sig om blågrön mosaikslända.

Sensommaren är mosaiksländornas tid och särskilt blågrön mosaikslända förefaller vara närmast nyfiken och den som oftast förvillar sig in i hus genom öppna fönster.

Blågrön mosaikslända finns i många olika vatten, men främst i vegetationsrika, grunda, delvis skuggade vatten, som i inte alltför tät skog eller i parker och trädgårdar. Den är mindre vanlig i helt öppna eller slutna miljöer. Larvutvecklingen är tvåårig.

aescyakI Sverige är den allmän, om än mer sparsamt längre norrut, där gränsen går i Medelpad. I Danmark är den utbredd och allmän, i Norge och Finland mer lokal men ibland lokalt allmän. Blågrön mosaikslända är Västergötlands landskapstrollslända.

Båda könen men särskilt hanen är bjärt pastellfärgade i äppelgrönt och himmelsblått, på en brunsvartglänsande grundfärg. Honan är mest ljust grön på en mer brunaktig grund.

Båda har stora gröna eller blåa band över de sista bakkroppsegmenten där alla andra liknande arter istället har mosaikfläckar. De har mycket breda, gröna skulderlinjer, bredare än alla andra arters utom grön mosaikslända. Den senare saknar dock den blågröna mosaiksländans bruna eller svarta linjer på mellankroppens sida och de breda banden längst bak på bakkroppens ovansida.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Linjerna på den blågröna mosaiksländans mellankroppssida omgärdar ljusare gröna eller gula partier och bildar en liten trekant som ibland ser ut som ett öga

Båda könen är som tenerala (alltså efter att de lämnat vattnet men innan de blivit könsmogna) ljust bruna med gula eller vita fläckar och bruna ögon.

Blågrön mosaikslända påträffas ofta fåtaligt med andra arter, exempelvis i ansamlingar av höstmosaiksländor. Den kan flyga högt uppe i trädkronorna, men lika ofta lågt och långsamt. Den avsöker vegetationen metodiskt och flyger gärna även i skugga eller under träd när det regnar. Blågrön mosaikslända är därför relativt enkel att fånga i håv eller på bild.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.