Fjälltrollslända

Somatochlora alpestris (Selys, 1840) D: Alpen-Smaragdlibelle Dk: Alpin Smaragdlibel FIN: Aapakiiltokorento GB: Alpine Emerald N: Fjellmetallibelle


Hane fjälltrollslända, Akkar. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Fjälltrollslända är väldigt lik både mindre glanstrollslända och tundratrollslända som den också förekommer tillsammans med.

Fjälltrollslända föredrar stillastående vatten, som mindre tjärnar och gölar på mossar, myrar, kärr, i tajga och på tundra.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

I Sverige finns den från norra Värmland och norrut, och på samma breddgrad i Norge och Finland. Fynd nedanför fjällkedjan är sällsynta men fynd i Västerbotten och i Finland antyder att det kan finnas populationer även på lägre höjd.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här.

Vill du bidra? Kontakta oss!


somalpkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.