Föredrag i Ängelholm om Skånes trollsländor 19/3

TS NV 19 marsMagnus Billqvist och Patric Carlsson om Skånes trollsländor, Ängelholms stadsbibliotek, kl 19.00. Magnus kommer att presentera resultatet av den omfattande trollsländeinventering som gjorts i det skånska landskapet. Dessutom kommer Patric att ge bildbevis på artrikedomen på en trollsländerik lokal i Lärkeröd. Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningskretsarna i Nordvästskåne. Avgift 40 kr.