Föredraget om ny rödlista över Europas trollsländor

I höstas hölls ett föredrag online om ”En ny rödlista över Europas trollsländor: utmaningar, preliminära resultat, vikten av att rapportera och klimatförändringarnas inverkan”. Vi har missat att länka till inspelningen av denna vilket härmed åtgärdas.