Fyrfläckad trollslända

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) D: Vierfleck Dk: Firepletted Falkelibel FIN: Ruskohukankorento GB: Four-spotted Chaser N: Firflekkbredlibelle


Fyrfläckad trollslända. Foto: Stig Arne Karlsson.

Fyrfläckad trollslända är en av våra vanligaste trollsländor såväl som en av de mest utbredda. Att den dessutom har en lång flygtid, med de första på vingarna varma vårar redan i slutet av april, och sedan hela sommaren, gör att det är den mest rapporterade arten i Sverige. Att den inte är särskilt lik någon annan art hjälper förstås till. Det är Gästriklands landskapstrollslända.libquak

Fyrfläckad trollslända finns i de mest skiftande miljöer från kusten till fjällen, i näringsrika vatten, kanaler, diken och även något bräckta vatten. Störst täthet tycks råda i något mer näringsfattiga och sura miljöer. Den koloniserar snabbt nya vatten, och är känd för att vandra. Larvutvecklingen är tvåårig.

Fyrfläckad trollslända är allmän till mycket allmän i hela sitt nordiska utbredningsområde som omfattar hela Norden utanför fjälltrakterna. Vissa år späs populationerna på med individer som anländer från kontinenten.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.