Fyrfläckad trollslända

libquakLibellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) D: Vierfleck Dk: Firepletted Falkelibel FIN: Ruskohukankorento GB: Four-spotted Chaser N: Firflekkbredlibelle


Detta är en av våra vanligaste trollsländor såväl som en av de mest utbredda. Att den dessutom har en lång flygtid, med de första på vingarna varma vårar redan i slutet av april, och sedan hela sommaren, gör att det är den mest rapporterade arten i Sverige. Att den inte är särskilt lik någon annan art hjälper förstås till.

Fyrfläckad trollslända finns i de mest skiftande miljöer från kusten till fjällen, i näringsrika vatten, kanaler, diken och även något bräckta vatten. Störst täthet tycks råda i något mer näringsfattiga och sura miljöer. Den koloniserar snabbt nya vatten, och är känd för att vandra. Larvutvecklingen är tvåårig.

Fyrfläckad trollslända är allmän till mycket allmän i hela sitt nordiska utbredningsområde som omfattar hela Norden utanför fjälltrakterna. Vissa år späs populationerna på med individer som anländer från kontinenten.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.