Höstmosaikslända

Aeshna mixta (Latreille, 1805) D: Herbst-Mosaikjungfer Dk: Efterårs-Mosaikguldsmed FIN: Etelänukonkorento GB: Migrant Hawker N: Septemberlibelle

Hane av höstmosaikslända. Honan har något annorlunda teckning, särskilt på bakkroppen, se bilder i galleriet nedan. Foto: Erik Hirschfeld.

När hösten gör sitt intåg i landet flyger det fortsatt en del trollsländor. Några arter flyger faktiskt uteslutande sent på året, som höstmosaikslända. Den börjar flyga under slutet av juli, och kan milda höstar ses en bra bit in i oktober, med enstaka fynd gjorda även i början av november. Ser du under aug-okt ansamlingar av ganska stora, blåglänsande trollsländor flyga fram och åter på några meters höjd, gärna i läpartier längs trädridåer, i gläntor eller i parker och trädgårdar, ja då har du säkerligen sett just höstmosaikslända.

Fenologi till och med 2021-10-05. Data fr Artportalen.

Höstmosaikslända påträffas vid i stort sett alla typer av vatten, såväl stillastående som långsamt rinnande vattendrag. Den kan vara mindre allmän i starkt näringsfattiga och sura miljöer, men tolererar brackvatten. Allra individrikast är den nära kusten beroende på påspädning av sländor som flugit över havet. Larvutvecklingen är ettårig.

Arten är förhållandevis liten för att vara en mosaikslända, tydligt mindre än exempelvis blågrön mosaikslända eller starrmosaikslända. Jämfört med de flesta andra arter är det ändå en ganska stor trollslända.

Höstmosaikslända förekommer i hela Danmark och i Sverige allmänt upp till Värmland, med allt fler fynd även längre norrut. I Norge gjordes första fyndet 2004. I Finland sågs den första gången 2002 och den finns där idag ganska allmänt längs sydkusten. Den är på spridning norrut och observationerna norr om dagens gräns lär öka framöver.

Fyndbild till och med 2021-10-05. Data från Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.