Höstmosaikslända

aesmixkAeshna mixta (Latreille, 1805) D: Herbst-Mosaikjungfer Dk: Efterårs-Mosaikguldsmed FIN: Etelänukonkorento GB: Migrant Hawker N: Septemberlibelle


När hösten gör sitt intåg i landet flyger det fortsatt en del trollsländor. Några arter flyger faktiskt uteslutande sent på året, som höstmosaikslända. Den börjar flyga under slutet av juli, och kan milda höstar ses en bra bit in i oktober, med enstaka fynd gjorda även i november.

Ser du under aug-okt ansamlingar av ganska stora, blåglänsande trollsländor flyga fram och åter på några meters höjd, gärna i läpartier längs trädridåer, i gläntor eller i parker och trädgårdar, ja då har du säkerligen sett just höstmosaikslända.

Höstmosaikslända påträffas vid i stort sett alla typer av vatten, såväl stillastående som långsamt rinnande vattendrag. Den kan vara mindre allmän i starkt näringsfattiga och sura miljöer, men tolererar brackvatten.

Allra individrikast är den nära kusten beroende på påspädning av sländor som flugit över havet. Larvutvecklingen är ettårig.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Höstmosaikslända förekommer i hela Danmark och i Sverige allmänt upp till Värmland. I Norge gjordes första fyndet 2004. I Finland sågs den första gången 2002 och finns där idag ganska allmänt längs sydkusten. Den är på spridning norrut och observationerna norr om dagens gräns lär öka framöver.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.