Lokalgrupp i Stockholmsområdet

Förra vintern samlades ett gäng trollsländeintresserade på Bishops Arms i Stockholm och diskuterade trollsländor och sommardrömmar. Vi hade inte bara trevligt utan beslöt att det fanns underlag nog för en lokalgrupp inom trollsländeföreningen. Så då bildade vi en sådan! Sedan dess har det arrangerats flera träffar, bland annat på Naturhistoriska med ett föredrag om taxonomi av Rasmus Hovmöller, föredrag om Vetenskapshistoria av Mattias Forshage och en kurs med Magnus Billqvist i Tyresö och på Järvafältet. Det har också skapats en grupp på Facebook för lokal kommunikation, “Trollsländor i Stockholmstrakten”. Lokalgruppen har ingen styrelse utan är att betrakta mer som ett nätverk för kontakter och spontana aktiviteter. Det står medlemmarna fritt att arrangera aktiviteter i gruppens namn, så länge det är förenligt med Trollsländeföreningens stadgar och riktlinjer. Under sommaren kan det arrangeras spontana exkursioner, håll koll på facebookgruppen för mer information eller kontakta Jonas Myrenås 070-717 04 14. Planer finns på att ha en träff med foto-tema. Visa medlemmarnas bilder för varandra och dela tekniska tips och trix.

Några av kursdeltagarna vid Ravalen i juni. Foto: Jonas Myrenås.