Lokaltips: Blistorp – en av Sveriges bästa trollsländelokaler

Hejhölen vid Blistorp. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

I nordöstligaste Skåne, på gränsen till Blekinge, ligger lilla Blistorp, fyra-fem hus och ett gammalt kapell. Omgivningarna är vackra och varierade, och det är det senare som gör att lokalen är så fin för trollsländor. I ärlighetens namn är det väl inte en lokal, utan flera smålokaler bestående av olika för trollsländor så viktiga habitat. Atlasrutan, som omfattar 5×5 km, är delad ungefär rakt av genom gränsen mellan de två landskapen. På den södra sidan, den i Skåne med andra ord, har det till och med 2022 observerats hela 46 arter. Under en dag i juli 2016 sågs det inom gångavstånd från kapellet 38 arter på en dag, vilket torde vara svenskt rekord med råge. Så många ser man förstås normalt sett inte, de 38 arterna hittades av 80 personer på internationell trollsländekonferens, men 25-30 har man goda chanser att se under ett besök.

Bred kärrtrollslända finns i Havagyl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

För att besöka Blistorp och få så mycket ut av det som möjligt, rekommenderas besök på flera dellokaler. (Klicka på de blå ortsnamnen för att få upp en karta) Ett besök vid Havagyl kan ge fina arter som tvåfläckad trollslända, bred kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända. Parkera längs Blistorpsvägen vid en mötesplats i den nordvästra delen, där vägen går i skogsbryn med en betesmark på andra sidan vägen. Gå ner genom betesmarken. Andra arter som setts här är bland annat mindre kejsartrollslända, vandrande ängstrollslända och mindre sjötrollslända.

Hona mindre sjötrollslända vid Blistorp. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bara en liten bit bort, gångavstånd om du så vill, ligger Hejhölen, som du hittar genom att vid kapellet köra av Blistorpsvägen och inpå Sågmöllevägen. Där finns en rastplats med bord och bänkar och möjlighet att sätta bilen. Stenflodtrollslända, spjutflickslända, tidig mosaikslända och flodflickslända är några av arterna här. Även här har det setts vandrande ängstrollslända. Missa inte att gå ut i den södra, öppna delen. Där har mindre-, pudrad- och kraftig smaragdflickslända setts tillsammans.

En gungflymosaikslända beundras vid Ormagyl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

För att hitta till Ormagyl är det bra med en karta eller flygfoto, även om det också är gångavstånd dit. Följ Sågmöllevägen mot nordväst från Hejhölen sett. Ta av till höger på den andra av skogsvägarna. Följ denna till det tar stopp vid en lummig vändplats. Promenera ner till gylet längs en grovt nerkörd ”skogsväg” för att se arter som gungflymosaikslända, starrmosaikslända och nordisk kärrtrollslända.

Kungstrollslända finns på flera platser i området. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Om man fortsätter längs Sågmöllevägen så kommer man efter en liten stund till just en sågmölla. Vid bäcken där finns gott om mindre sjötrollslända och chans på kungstrollslända. Mycket större chans på den senare arten, inklusive sandflodtrollslända, stenflodtrollslända, båda jungfrusländorna och flodflickslända i massor, har man på flera andra platser i området. Allra bäst är nog nära väg 116, kring bron där Gröne väg passerar över Holjeån intill Szabos Hemchark. Parkeringsmöjligheter finns intill bron. Gå in på en stig som går parallellt med ån på den östra sidan. Här kan man gå ganska långt, med goda chanser på alla nämnda arterna. Prova också andra stopp längs med ån, inte minst vid naturreservatet Östafors en liten bit norrut.

Teneral mindre kustflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Om du ändå är ute vid väg 116 vid Szabos och fortsatt vill se fler trollsländearter, så rekommenderas en sista dellokal. På gångavstånd, på andra sidan väg 116, finns ett mycket fint och mycket spännande grustag. Det är öppet, bara att knalla ner. Vinterflickslända, mindre smaragdflickslända, mindre kustflickslända med flera arter kan med lite tålamod återfinnas där, särskilt kring dammen (OBS: grustaget har genomgått en rejäl omvandling på senare tid och dammen är m e m igenväxt).

Alla dessa delområden (exkl. Östafors) ligger inom den del vi beskrev inledningsvis. Skulle du besöka området och inom rutan finna mindre rödögonflickslända, kilfläckslända eller mindre glanstrollslända så hör av dig, så bjuds du på glass som belöning. De tre arterna bedöms som att de kan eller bör finnas i området men har ännu ej observerats.

Ovan har det helt fokuserats på trollsländor. Att det i området finns mycket annat att se är uppenbart för alla och envar som har vägarna förbi. Mycket fin natur med många olika miljöer ger förstås även mycket annat, som många olika dagfjärilar, en stor backsvalekoloni, med mera.

Åk till Blistorp med omnejd och upptäck en natur och en del av Skåne få faktiskt besöker.

>>Tillbaka till lokaltipsen

/Magnus Billqvist

Grustaget vid Östad. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.