Lokaltips: Södra Roslagen

Av Eric Renman

Roslagen innehåller nästan allt vad man kan tänka sig av olika biotoper och väldigt mycket är outforskat. Chansen är stor att Du kan göra spännande upptäckter! Här är några tips på kända och mindre kända lokaler inom södra Roslagen. Leta gärna i fisktomma vatten, fiskar äter trollsländelarver!

Guldtrollslända. Foto: Ulf Norling.

Gullsjön (Täby)
Från rastplatsen vid nordöstra hörnet har man hyfsad överblick och i slutet av maj flyger mängder av de vanliga arterna guldtrollslända, fyrfläckad trollslända, enstaka tidig mosaikslända, många flicksländor och något senare tid finns metalltrollslända.

Vallentunasjön
Förutom vanliga arter är bara större kustflickslända vid Kyrkviken nämnvärd. Biotoperna ser bra ut men ont om sländor förutom blodröd ängstrollslända i augusti. Är vattnet för dåligt?

Bred kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Storsjön (Vallentuna, Orkesta)
Vanliga arter finns i stort antal och utsiktsplatsen vid SÖ stranden är bra. Ffa måste nämnas en god population av gulfläckad glanstrollslända. Vid båtbryggan i NV syns normalt enstaka bred kärrtrollslända på försommaren.

Viltvatten 1 km V Lindholmen
Bevuxet med gräs och gäddnate och hyser goda förekomster av citronfläckad kärrtrollslända och nordisk kärrtrollslända i början av juni.

Tidig mosaikslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Stolp-Ekebysjön (V delen nära stora vägen Lindholmen-Frösunda)
Sjön och den lilla dammen nära parkeringen har i juni sevärda populationer av tidig mosaikslända som annars kan vara lite trixig att hitta. Senare i juli-aug finns grön mosaikslända, på långt håll. Samtidigt finns gulfläckad glanstrollslända.

Dammstakärret (Waxholm, Bogesund)
En av Upplands bästa klenoder! En otroligt vackert inramad sjö med nordskandinavisk natur bjuder på försommaren på tre stycken kärrtrollsländor: pudrad, myr och nordisk, plus vanliga arter. På sensommaren hittas flera mosaiksländor som starrmosaikslända men även fjällmosaikslända och gungflymosaikslända kan hittas.

Teneral nordisk kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hejasjön (Waxholm, Bogesund NO Holmingeviken)
Vid månadsskiftet maj/juni kan det bli massförekomst av nordisk kärrtrollslända i detta svagt vassklädda björnmossekärr.

Issjön (Vallentuna, NÖ Gillingebanan)
Förutom sin naturskönhet och fiske finns här strax efter midsommartid en god population av pudrad kärrtrollslända. De solar sig på bryggan vid väständan och på näckrosbladen.

Vassmosaikslända. Foto: Göran Håkansson.

Angarnssjöängen
Lika bra som för fågel är sjöängen för trollsländor. Tidigt på våren finns vinterflickslända, sedan kan det komma griptångsflickslända. Alla vanliga försommararter bundna till vassrika sjöar finns. När slutet av juli anträder komma mosaiksländorna varav grön mosaikslända finns bland vattenaloen i nordöstra hörnet. Den baltiska och centralasiatiska endemen vassmosaiksländan har en god population. Från mitten av augusti har man massförekomst av ängstrollsländor, fast det har blivit sämre på senare år, för ont om sommarvatten? Alla fem arter finns men de vanligaste är blodröd ängstrollslända runt hela sjöängen, tegelröd ängstrollslända ffa i de västra delarna och gulfläckad ängstrollslända på de torrare markerna vid Midsommarberget. Har man tur kan man få se alla fem ängstrollsländorna vid en och samma plats. Höstmosaikslända har i aug-okt en god population vid Angarnssjöängen.

Hona fjällmosaikslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

”Senebyvattnet” (Vallentuna, Vada)
Den lilla skogstjärnen hela 46 m ö h 1 km NÖ om Angarnssjöängen, med en ö och gungfly runt omkring omgiven av hällmarkstallskog är en riktig klenod, okänd för de flesta! På försommaren hittar man myrtrollslända och nordisk kärrtrollslända vilka ej finns i närbelägna Angarnssjöängen. På högsommaren är tjärnen ett eldorado för mosaiksländor. Vanligast är förstås starrmosaikslända och brun mosaikslända men även fjällmosaikslända och gungflymosaikslända har setts. Svart ängstrollslända som trivs bra i myrsjöar har här ett starkt fäste. Under värmeböljan i mitten på juli-2010 syntes även en gästande blå kejsartrollslända!

Blåbandad jungfruslända. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Åkerströmmen (från Vada till Hederviken och upp via Lillån till Kårsta)
Detta förorenade och grumliga vattendrag har en specialare i stor population som man sällan ser på andra platser: blåbandad jungfruslända. Strax efter midsommar finns den i stort antal. Ofta lika många som av systerarten blå jungfruslända. Dessa flyger tillsammans men det är inga problem att artbestämma dem. Kanske har blåbandad som tolererar ganska lerigt vatten en konkurrensfördel gentemot blå som annars totalt dominerar övriga vattendrag.

Teneral gulfläckad glanstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Jälnan (Norrtälje, Rö)
En unik lerslättsjö utmed gamla E20 norr om Söderhall nersänkt i en sprickdal. Hela sjöytan är täckt av vattenaloe. Det är gott om grön mosaikslända och det kan rentav vara Europas allra bästa population! Likaså gott om vasspecialisterna vassmosaikslända och gulfläckad glanstrollslända. Vid NV änden mynnar en liten bäck ut i Jälnan och där är en utmärkt plats att studera de gröna mosaikerna vid äggläggning i slutet av juli! Svårt med parkering, man får försöka leta i närheten.

Hane stenflodtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hoven (Garns-Ekskogen och Älgeby)
Juli är en bra månad att besöka denna en av södra Roslagens finaste sjöar. Både stenflodstrollslända och större sjötrollslända, bägge ganska ovanliga, tycker om att sola sig på klipporna vid Hovens rena vatten.

Mårdsjön (Norrtälje, Rö, 1 km N om Hoven ovan)
”Lilla” Hoven (1 km SÖ om Gissjön Ö om Össeby-Garn)
Barnträsket (vid Skånsta NÖ om Åkersberga)
Igelträsket (nära vägen till Skeppsdal, 8 km NÖ om Åkersberga)

Hane myrflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Dessa fyra är små idylliska myrsjöar med sin typiska uppsättning av arter på försommaren som myrtrollslända och nordisk kärrtrollslända. På sensommaren hittar man mosaiksländor, främst starrmosaikslända men vid Barnträsket har undertecknad även sett gungflymosaikslända. Svart ängstrollslända finns sparsamt vid andra typer av vatten men vid myrsjöar stortrivs den! Myrflickslända anses förvisso ha sin sydgräns i centrala Uppland men kan vara förbisedd. Dessa nämnda lokaler har klar potential och myrflick fanns vid Lilla Hoven sommaren 2013! För skådaren av fjädrar och päls blir inte Igelträsket sämre av att det uppenbarligen finns både trana, gråspett, vildsvin och älg i närmsta omgivning. Vid skvattrammossar nära dessa finns också mindre glanstrollslända. Ofta flyger den bland trädtoppar men ibland har man den i brösthöjd och öppna myrar är favoritbiotopen, den behöver ej öppna vattenytor för sin fortplantning.

Hona citronfläckad kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Gumrasjön (vid Gumraö, NÖ om Åkersberga)
En familjepicknick i början av juli 2009 vid allmänningens badplats längst i öster gav tre Natura 2000-arter: citronfläckad, pudrad och bred kärrtrollslända! Den sistnämnda är en ovanlig art och sågs bara i ett ex.

Södersjön (N om Tråsättra, Åkersberga)
Ett besök strax innan midsommar 2009 gav ej mycket, förutom ett ex av bred kärrtrollslända nära Trastsjöns utlopp i Södersjön. Det gör Södersjön till en mycket viktig enskild lokal och förhoppningsvis finns en livskraftig population där. Bred kärr sitter och spanar från ett favoritnäckrosblad som en flugsnappare, gör utfall, fångar något osynligt och återvänder nästan alltid till samma blad. Lätt igenkännlig med sina små vita vingfläckar som tydligt syns i flykten.

Flodflickslända Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Wira Bruk (Roslags-Kulla)
Södra Roslagens största bruk som fortfarande använder sig av vattenkraften från Loån. Bland ovanligare arter hittar man stenflodstrollslända som sitter och solar på stenar nere vid nedre kvarnen. I dammarna mellan kvarnen och i lugnare strömmande vatten finns flodflickslända. Bägge arter i månadsskiftet juni/juli.

Golfbanor
Behöver nämnas. Fina golfbanedammar är ofta goda lokaler för Natura 2000-arten citronfläckad kärrtrollslända på försommaren. Finns det vass i anslutning hittas samtidigt ofta tidig mosaikslända. Flicksländorna domineras av de båda lyrflicksländorna. Omöjligt att säga vilka golfbanedammar som är bra eller dåliga. Vissa dammar som ”ser vettiga ut” kan vara helt tomma, andra är fulla av liv. Utländska studier har visat att gåtan har ett ornitologiskt svar. Dammar som ligger inom sädesärlerevir plockas rena på nykläckta trollsländor och flicksländor. De första timmarna har de svårt att flyga och är ytterst sårbara för predation. Kanske man bör överväga skyddsjakt på sädesärla med luftgevär, ett utmärkt sommarjobb för skolungdom! Likväl som man har skyddsjakt på mink vid fågelöar. Detta kanske min något svårsålda uppfattning som odonatolog.

Övriga lokaler
Detta var ett litet axplock på lokaler som ge ett stort urval på Roslagens kanske 50 arter trollsländor. Givetvis finns mycket outforskat kvar i södra Roslagen. Man skulle t ex vilja hitta sjöar med tvåfläckad trollslända eller rena vattendrag med sandigt bottensubstrat vilket är bra för kungstrollslända, sandflodstrollslända, spetsfläckad trollslända och mindre sjötrollslända. Med detta har dock undertecknad misslyckats. Det ser ut att vara god potential vid sjöar som Tärnans mynningsvik, Messormen och Kvarnsjön (de två sistnämnda vid Undal mellan Åkersberga och Roslags-Kulla). Av intresse är f ö alla grunda sjöar med vattenaloe ty där kan finnas grön mosaikslända, rena sjöar med ffa gula näckrosor vilket är trivselområde för bred kärrtrollslända och sjöar med sandstränder för sandflodtrollslända.

Eric Renman 2015

>>Tillbaka till lokaltipsen

Tvåfläckad trollslända. Foto: Tommy Karlsson.