Månadens trollslända: citronfläckad kärrtrollslända

Hane med parasiten Forcipomyia paludis på vingarna. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

April är här och i slutet av månaden börjar åtminstone varma vårar i södra Sverige de första trollsländorna att lämna vattnen. I knippet arter som då kan ses kring Valborg utgör citronfläckad kärrtrollslända en. Hanen är karakteristisk och arten har fått sitt namn efter den klargula fläcken på bakkroppen. Se mer om månadens trollslända här.