Myrflickslända

Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894) D: Nordische Azurjungfer Dk: Nordisk Vandnymfe FIN: Taigatytönkorento GB: Arctic Damselfly N: Nordblåvannymfe (annat svenskt namn: Johanssons flickslända).


Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Denna lilla näpna flickslända med nordlig utbredning är en av de allra minsta i Europa och en typisk art på många nordiska myrar. Det är Västmanlands landskapstrollslända.

Myrflickslända hittas i många typer av grunda våtmarker. I större sjöar kan den finnas i grunda, vegetationsrika vikar. Myrflickslända lever nere i vegetationen. Den kan också ses flyga längs stränder, och under parningen kan par tumla runt även en bit från vatten, till exempel i angränsande gläntor.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Myrflickslända blir vanligare ju längre norrut man kommer, bortsett från längst i norr och på högre höjder. I Sverige är den funnen ner till norra delarna av Småland.

Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.


coejohkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.