Sandflodtrollslända

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) D: Gemeine Keiljungfer Dk: Almindelig Flodguldsmed FIN: Aitojokikorento GB: Common Clubtail N: Klubbeelvelibelle (annat svenskt namn: sandklubbslända, sandklubbtrollslända).


Sandflodtrollslända mitt i lunchen. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Sandflodtrollslända finns nästan uteslutande i långsamt rinnande, rena vatten med sandiga bottnar, men den kan ibland även påträffas i större sjöar, särskilt då sådana med breda, sandiga bränningszoner. Arten saknas ofta helt i vattendrag i stora, öppna jordbrukslandskap, vilket kan bero på sämre vattenkvalitet snarare än olämplig miljö i övrigt. Den förefaller också kunna vara frånvarande eller sällsynt i vattendrag som mest rinner genom sluten skog.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

I Sverige finns den lokalt upp till Hälsingland och i Finland lokalt i främst de södra delarna. I Norge finns den endast i sydöst och i Danmark endast lokalt på Jylland och Själland. Det är Hallands landskapstrollslända.


gomvulkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild i galleriet nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.