Sjöflickslända

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) D: Gemeine Becherjungfer Dk: Almindelig Vandnymfe FIN: Okatytönkorento GB: Common Bluet N: Innsjøvannymfe


Foto: Magnus Billqvist /Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist /Trollsländeföreningen.

Tycker du det är svårt med alla små, blå flicksländor? Då kan det vara skönt att veta att de allra flesta av dem mot slutet av sommaren minskat i antal eller helt slutat flyga. Sjöflickslända flyger dock vidare i flera veckor till och är i stora delar av landet den i särklass vanligaste av ”de små blå” under augusti. Arten påträffas vid i stort sett alla typer av stillastående vatten, från ganska små dammar till stora sjöar, i både näringsrika och något näringsfattiga.

Det är ofta den klart vanligaste och inte sällan den enda flicksländan i större och djupare vatten som vid klarvattensjöar, kraftverksdammar och i stenbrott. Sjöflickslända kan också hittas i långsamt rinnande, breda vattendrag.

Den saknas i riktigt små pölar och i mer näringsfattiga miljöer som i mossgölar och på torvmossar, samt i snabbt rinnande vatten. Arten är snabb att kolonisera nya vatten enacyakoch ofta en av de första arterna att hitta till dessa.

Sjöflickslända förekommer i hela Norden men mer fåtaligt på högre höjd och i fjällregionen.

Arten är ytligt sett lik de andra, främst de blå, flicksländorna men den har flera unika karaktärer. Känner man till dessa är sjöflickslända därför svår att förväxla med någon annan.

På mellankroppens sida har båda könen till skillnad från i stort sett samtliga arter endast en svart liten, tunn och smal linje vilket gör att hela sidan ser enfärgad ut. Skulderlinjerna, det vill säga de på ovansidan av mellankroppen, är mycket breda, nästan dubbelt så breda som hos de flesta andra arterna.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Hanen har dessutom på bakkroppssegment två i det blå en rund, svart teckning i en svampliknande form. Honan har under bakkroppssegment åtta en tagg, vilket ingen annan flickslända av denna typ har.

Mer beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.