Större sjötrollslända

Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) D: Großer Blaupfeil Dk: Stor Blåpil FIN: Merisinikorento GB: Black-tailed Skimmer N: Storblålibelle (äldre svenskt namn: stor sjötrollslända).


ortcankStörre sjötrollslända finns i många typer av vatten med åtminstone delvis blottade, bara stränder eller bankar. I stora skogssjöar och i vatten med mycket fisk kan den ibland förefalla vara enda förekommande trollslända. Den koloniserar snabbt nyanlagda vatten men försvinner när dessa blir alltför vegetationsrika. Larvutvecklingen är tvåårig.

Den ses ofta långt borta från vattenmiljöer och kan ses i helt öppna landskap. En trollslända som påträffas sittande på marken på åkrar, fält, vägar och liknande är mycket ofta större sjötrollslända.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Större sjötrollslända är en allmän art i södra Norden, upp till Gästrikland i Sverige. I Finland och Norge endast i de sydligaste delarna, och där främst kustnära. Det är Smålands landskapstrollslända.

Båda könen är karakteristiska. Hannen är blåpudrad på bakkroppen och större, mörka fläckar på vingarna. Honan och den unga hannen är tecknade i gult och svart. Det svarta på bakkroppen bildar en ”stege”, vilket skiljer den från alla andra arter. Ändå blir den ofta felbestämd, vilket kanske beror mest på att man glömmer bort att honan inte liknar hannen.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.