Svart ängstrollslända

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) D: Schwarze Heidelibelle Dk: Sort Hedelibel FIN: Tummasyyskorento GB: Black Darter N: Svarthøstlibelle


symdan

Hane. Foto: Björn Danielsson.

symdankSvart ängstrollslända är i alla dräkter en av de mest karakteristiska arterna i Sverige som till och med ganska enkelt går att skilja från de andra ängstrollsländorna. Svarta bihang, svart undersida, svart triangel på ovansidan med flera karaktärer skiljer den från alla andra. Använd gärna vår nyckel för att hitta rätt i djungeln av ängstrollsländor.

Svart ängstrollslända är knuten till vatten med gungfly bestående av blöt vitmossa (Sphagnum spp), vilket innebär rena, måttligt näringsfattiga till svagt sura miljöer på hedar, myrar och torvmossar.

Det är en art med stor spridningsförmåga och den påträffas därför även långt från lämpliga reproduktionslokaler. Endast ett fåtal av dessa vandrande individer finner dock lämpliga livsmiljöer för etablering, i synnerhet om de förirrat sig till näringsrika områden.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Det finns faktorer som begränsar artens utbredning, inte minst förekomsten av gungfly med vitmossa (Sphagnum), vilket inte förekommer eller är mycket sällsynt i öppna landskap som i Skånes slättbygd. Ett varmare klimat medför dessutom högre risk för uttorkning av dessa vatten, och bara för att gungfly med Sphagnum förekommer betyder inte det att miljön per automatik är lämplig för trollsländor som svart ängstrollslända. En studie av 1 000 vatten i norra England visade förekomst av Sphagnum i endast ett 50-tal av vattnen och i dessa fanns svart ängstrollslända i nio. Detta tyder på att även en art som i dagsläget är vanlig och utbredd i Sverige kan drabbas av fragmentering av dess livsmiljöer.

Svart ängstrollslända är allmän till mycket allmän i nästan hela Norden men något mer sparsamt förekommande längst i norr. Det är Jämtlands landskapstrollslända.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.