Tisdagen den 6 januari 2015…

träffades några trollsländeintresserade personer i Malmö för att diskutera en eventuell start av en svensk trollsländeförening. De närvarande diskuterade frågan och beslöt sedan att gå vidare med bildandet. En interimstyrelse utsågs och mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att som första uppgifter ta fram utkast på stadgar, hemsida, undersöka anslutning till annan förening med mera. Styrelsen fick en månad på sig att utföra dessa uppdrag för att därpå, om det anses möjligt, kalla till ett startmöte där vem som helst är välkommen. Vi återkommer med andra ord framöver.