Trollsländespelet

Detta spel är skapat av några i Trollsländeföreningen och detta utkast läggs ut här för att fler ska få möjlighet att speltesta det. Det behöver en viss finjustering, så all feedback är välkommen. Skicka till Magnus.
 
Reglerna står nedan men allt står även på själva spelbrädet. Antal spelare? Minst två, uppåt vet vi inte, men minst fyra, troligtvis åtminstone sex. Det är antalet artkort som kan begränsa hur många man är, men hittills har de aldrig varit i närheten av att ta slut. 

Detta behövs för att spela
– Utskrivna och skurna/klippta Artkort, Händelsekort, Lokalkort och Frågekort. Korten ligger samlade i respektive pdf-fil. En del tomma Fråge- och Händelsekort finns med så man kan göra egna. De skrivs alla lämpligen ut på lite tjockt papper, eller klistras på ark, andra spelkort eller liknande.
– Spelbrädet, är gjort i A2-format, men går att skriva ut på t ex ett A3-papper, eller dela upp det på två och sätt ihop, så blir det A2.
– En markör för att markera hur långt säsongen gått.
– En markör per deltagare att sätta på brädet.
– En sexsidig tärning.

Vem får ihop flest poäng på en säsong?
Spelet går ut på att under en säsong samla på sig så många arter som möjligt. Alla börjar spelet helt utan kort av något slag.

Poäng fås av Artkort, där en allmän art ger 1 poäng, upp till 4 för de allra mest sällsynta. Bonuspoäng ges för ju fler arter man samlar ihop från samma släkte. Se respektive artkort för dessa bonuspoäng. Arter samlar man på sig genom att resa runt i Sverige. Lokalerna A-V är de som kan ge flest kort, men man kan där också råka ut för problem.

Färre artkort fås genom att svara rätt på frågor om trollsländor eller genom att gå till olika miljöer, fördelen med frågorna och miljöerna är att man där aldrig riskerar något negativt.

Man kan bara få poäng en gång per art, så dubbletter räknas inte samman. Har man två av samma art kan man byta till ett nytt kort. Byta kort kan man göra när som helst under sin tur under spelets gång.

Längs vägen kan man bli både hjälpt och stjälpt av olika händelser. En del sådana påverkar endast den som drar ett kort, andra påverkar flera, vissa samtliga.

Alla slår en tärning, högst börjar, gå i första hand medurs. Alla drar ett slumpvis lokalkort, och börjar på den lokal man får, korten läggs omedelbart tillbaka. Därpå slår alla i tur och ordning en tärning för att se var man hamnar eller vilka alternativ som finns. När alla gjort ett drag flyttas markören för årstiden framåt en vecka. Vinner gör den som fått ihop flest poäng när säsongen är slut, det vill säga när markören nått till sista rutan.
 
Artkort
Samtliga arter i Norden och några som expanderar och kan dyka upp är med. Det finns fler kort för de vanliga, i fallande skala. Ju sällsyntare arten är, desto högre poäng ger den. Samla flera i samma släkte för bonuspoäng. Varje art är också knuten till en vattenmiljö. Observera att du måste skriva ut eller kopiera artkorten så antalet blir rätt. Det ska finnas fem av varje enpoängare, tre av tvåorna, två av treorna och en av fyrorna. Ladda ned artkorten här

Händelsekort
Den som kommer på en händelseruta drar ett kort och läser det själv, sedan högt om det är aktuellt. En del kort sparas på handen eller läggs på brädet för framtida bruk. Ladda ned händelsekorten här
 
Frågekort
När någon hamnar på en frågeruta drar personen till vänster om spelaren ett kort och läser upp detta. Rätt svar ger ett eller ibland två artkort. Ladda ned frågekorten här
 
Lokalkort
Varje lokal motsvaras av ett specifikt kort. Lokalerna är de platser på brädet där man har störst chans att få många artkort, men ett besök kan också utgöra viss risk. Ladda ned lokalkorten här

Spelbrädet
Ladda ned spelbrädet här

Säsongen
En enkel kalender med alla veckor från maj till och med september finns på spelbrädet. Sätt en markör på vecka 19 och flytta fram den en vecka efter varje runda. När alla gjort sitt i vecka 38 är spelet slut. Dags att räkna ihop artpoängen: flest poäng vinner!

Lycka till!