Vassmosaikslända

aesserkAeshna serrata (Hagen, 1856) D: Baltische Mosaikjungfer Dk: Baltisk Mosaikguldsmed FIN: Rannikkoukonkorento GB: Baltic Hawker N: Takrørlibelle


Vassmosaikslända förekommer dels nära kusten i näringsrika miljöer med kraftig vassvegetation, som slättsjöar och vegetationsrika märgelgravar, och dels i grunda slättsjöar av typen ”fågelsjö” (som Kvismaren och Tåkern). Den är ofta vanligare ju närmare kusten man kommer och skyr inte brackvatten.

Arten finns i ett ganska smalt bälte tvärs över mellersta Norden från Finland i öster till Västergötland i väster. Den har till synes stor spridningsförmåga, vilket senare års fynd från norra Jylland och Öland visar. Det finns även obekräftade fynd rapporterade från Norge.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Fynd från fler svenska landskap inklusive Skåne kan förväntas. Vassmosaikslända är Närkes landskapsinsekt.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, flygtid med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.