Vassmosaikslända

Aeshna serrata (Hagen, 1856) D: Baltische Mosaikjungfer Dk: Baltisk Mosaikguldsmed FIN: Rannikkoukonkorento GB: Baltic Hawker N: Takrørlibelle


Vassmosaikslända. Foto: Magnus Billqvist.

Närkes landskapsinsekt är en stor och kraftfull art som kan fånga så stora byten som andra mosaiksländor. Den söker föda i varma öppna gläntor och över vindskyddade fält. Individer ses också flyga mycket lågt och långsamt, bara några decimeter över marken, fram och tillbaka, metodiskt letande efter bytesdjur. Under patrullering försvarar hanen sitt vassbälte mycket aggressivt.

Arten förekommer i näringsrika miljöer med vass. Största populationerna finns oftast i kustnära vassjöar som kan vara bräckta. Även om vassmosaikslända är stor och iögonfallande kan den vara förvånansvärt svår att se. Det beror åtminstone delvis på att hanen flyger längs öppningar och kanaler som är omgivna av vass och därför är dold från insyn.

aesserkArten finns i ett ganska smalt bälte tvärs över mellersta Norden från Finland i öster till Västergötland i väster. Den har till synes stor spridningsförmåga, vilket senare års fynd från norra Jylland och Öland visar. Det finns även obekräftade fynd rapporterade från Norge. Under de senaste tjugo åren har den upptäckts i flera nya landskap och etablerat sig isolerat från det huvudsakliga utbredningsområdet. Så var också fallet i Danmark, där den hittades 2006. Ännu fler nya fynd i fler områden kan därför förväntas och eftersök i näringsrika sjöar även långt bortom dagens kända populationer kan kanske ge resultat. Vassmosaikslända förekommer dels nära kusten i näringsrika miljöer med kraftig vassvegetation, som slättsjöar och vegetationsrika märgelgravar, och dels i grunda slättsjöar av typen ”fågelsjö” (som Kvismaren och Tåkern). Den är ofta vanligare ju närmare kusten man kommer och skyr inte brackvatten.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.