Adventsquiz 2022 – resultat och de rätta svaren

Tack för det stora intresset för vårt adventsquiz, även i år skickade ca 40 personer in svar. Nedan följer de rätta svaren samt en kort text om vad man kan titta på för att komma fram till rätt artbestämning.

Vi försökte medvetet göra ett lite svårare quiz i år än förra året, då ganska många hade alla rätt och vi fick avsluta med att lotta fram vinnaren. Nu visade det sig vara många som klarade de allra flesta bilder även i år. Många har tillgång till bra litteratur och det finns gott om bilder på de flesta arter på Artportalen och föreningens hemsida så om man anstränger sig och lägger lite tid kan man komma långt även om man inte omgående känner igen arten på bilden. Och vi tycker det är viktigt att även de med hög kunskapsnivå känner en viss utmaning på några bilder.

En nyhet i år var att alla arter anträffade i Norden (inte bara Sverige) kunde vara aktuella, vilket bara ökade på antalet möjliga arter med tre (från 65 till 68), men de hade en viss roll i quizet.

Resultat:

Två personer hade samtliga 24 rätt. Sex personer hade 22 rätt. Eftersom vi ger priser till topp-3 och till tre slumpmässigt framlottade, så var vi tvungna att ta till fyra utslagsbilder för dessa. Vilka tydligen var i lättaste laget (trots att tävlingsledningen trodde åtminstone två av dem var riktigt luriga) så hela sex personer, varav båda 24-orna och fyra av 22-orna klarade samtliga. Vi fick därför ta till lottning även i år. När denna nu är genomförd har vi följande resultat:

  1. Sindre Stiauren, Sidensjö (presentkort i Naturbutiken på 1000 kr)
  2. Jan Pröjts, Lund (presentkort i Naturbutiken på 800 kr)
  3. Viveka Strand, Åled (presentkort i Naturbutiken på 600 kr)

Även John Strand (Åled), Emma Ekström (Göteborg) och Christer Bergendorff (Sölvesborg) klarade samtliga utslagsbilder men hamnar tyvärr just utanför prispallen som delade 4:or. Starkt jobbat av er alla! Speciellt omnämnande till Emma som missade prispallen precis även förra året.

Följande tre vinner övriga pris som lottats fram bland samtliga deltagare som skickat in 24 svar (presentkort i Naturbutiken på 300 kr vardera):

Helen Sheppard, Lund
Thomas Ögren, Vänersborg
Maj Lis Borg, Kungsbacka

Här följer facit på årets adventsquiz (bilderna är klickbara för större storlek):

Bild #1 Den första bilden visade sig, något oväntat, bli en av de som flest svarade fel på. Den är lite suddig, vilket säkert ställer till det. En annan sak som gör att bilden luras är att sländan vid fotoögonblicket är något lutad mot fotografen, så den mörka linjen på mellankroppen sitter egentligen inte mitt på sidan utan högre upp, men den är som synes nästan horisontell. Bilden är nog svårare än vi först trodde, men en blågrön mosaikslända (den vanligaste felaktiga gissningen) skulle haft det mörka strecket mer vertikalt och mellankroppen borde gått i en något mörkare grön nyans. Grön mosaikslända Aeshna viridis

Bild #2 En gråblå slända snett uppifrån för tankarna till en hane av antingen en Orthetrum eller en Libellula. Trots att karaktären som gett arten dess svenska namn (saknas ofta hos hanen) inte syns på bilden så noterar vi en svart mellankropp och några mörka segment även på bakkroppen. Spetsfläckad trollslända Libellula fulva

Bild #3 Röda toner och sländans proportioner gör att vi hamnar på någon av ängstrollsländorna. Trots att bilden är allt annat än knivskarp kan vi se att den har ljusa strimmor på benen, vilket styr oss mot två arter. Strimmorna är ganska smala, vi noterar också att valvulan är längsgående och inte tydligt utstickande samt med lite god vilja att den inte har mustasch som löper ner längs sidan av ansiktet. En typisk hona av större ängstrollslända Sympetrum striolatum

Bild #4 Här sitter en trolllslända i huvudsakligen blått, grått och svart på ett näckrosblad. Att den sitter på näckros är inte helt ointressant i sammanhanget eftersom en av de arter som ser ut ungefär så här påtagligt ofta gör just det. Bilden är inte skarp så det är svårt att tydligt se de vita analbihangen. Men de finns där, och styr oss mot bred eller pudrad kärrtrollslända. Det är bred som vanligen nyttjar näckros, men här har vi varit lite elaka. Möjligen kan man tycka att den ser något smal ut vid bakkroppens början men det är inte så påtagligt som på bred, dessutom är inte de bakre segmenten vidgade. Att så stor del av bakkroppen är svart passar också sämre för bred. Slutligen är vingmärkena svarta på ovansidan (vita på bred). Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons

Bild #5. En riktigt fin bild för en gångs skull. Många tycker honor av blå flicksländor är svåra, och det som skulle kunna förvirrat lite här är att just denna art faktiskt helt kan sakna blått då den finns i flera färgmorfer. Men om man väl tänker bort färgen och fokuserar på teckningen, till exempel nästan otecknad sida på mellankroppen, så stämmer den överlag ganska perfekt. Hona av mindre kustflickslända Ischnura pumilio

Bild #6 Man kan ana av längden på bakkroppen att detta är en rejält stor mosaikslända. Det som gör det svårare är att för att skilja några av de stora mosaiksländorna är habitatet starkt ledande, och det kan man inte utläsa av bilden. Mosaikfläckarna på bakkroppen är påtagligt stora, lika breda som långa och tittar man noga kan man ana en tydlig gul vingframkant. På förhand en bild vi trodde skulle bli klurig, men det var många (ca 2/3 av alla) som klarade den. Vassmosaikslända Aeshna serrata

Bild #7 En ganska enhetligt brun trollslända som ser ut att vara av mellanstorlek. Vinkeln och ljuset döljer den säkraste karaktären, de gula vingmärkena men annars går den att bestämma på att det helt enkelt inte finns någon annan slända som ser ut så här, som en ängstrollslända men mindre kontrastrik samt slank och elegant i formen. Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens

Bild #8 Trots bristande bildkvalitet där man inte ser några färger vållade denna inga större bekymmer. Det som ser ut som bakkropp är faktiskt skuggan av den verkliga bakkroppen som hålls upprätt och sticker ut lite åt höger från mellankroppen. Förtjockningen vid bakkroppens ände är arttypiskt bland nordiska arter. Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus

Bild #9 En grön slank flickslända gör att vi ganska enkelt hamnar bland smaragdflicksländorna. Färgmässigt kan de flesta arter se ut så här, och kanske skulle bilden därför kunna ställa till problem även om sländan på bilden inte riktigt stämmer i allmänintryck med våra inhemska arter. Det är också endast en av smaragdflicksländorna som har tvåfärgade (brunsvarta/vita) vingmärken vilket syns bra på bilden och säkerställer bestämningen. Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus

Bild #10 Här ser vi en äggläggande hona av vad som verkar vara en stor mosaikslända. Honorna är svåra att ha koll på gällande den exakta teckningen på bakkroppen då de är väldigt lika varandra. Notera dock hur bred och kraftig den verkar, ser nästan ut som den har käkat anabola. Men ännu mer intressant är hur vingarna ser ut, den ser ut att ha en tydlig bandning i en brunare nyans än vad vi känner hos våra inhemska arter. Och mycket riktigt är det en art som aldrig setts i Sverige, men är bofast i Finland (och har setts på kustlokaler så håll utkik i till exempel Uppland och Gästrikland i samband med friska ostvindar). Sibirisk mosaikslända Aeshna crenata

Bild #11 Den här ser kanske lite obekant ut, och det är inte så konstigt då de observationer som gjorts av arten i Sverige har varit knallröda hanar. Vi ser något som vid första anblick kan dra tankarna till ängstrollsländor eller mindre sjötrollslända, men den breda, nästan lite otympliga bakkroppen och den ljusa ryggen på mellankroppen ställer fler frågor än vad de ger svar. Detta enkla men typiska utseende, som inte passar på någon av våra inhemska arter, hittar vi hos honor av karmintrollslända Crocothemis erythraea

Bild #12 Här har vi en blek flickslända, vilket indikerar att den är teneral (d.v.s. nyss förvandlad). Färgerna kommer inte förrän efter några dagar, så man får försöka titta mer på teckningen och lägga till färgerna som den kommer få som vuxen. Svart rygg och ett tydligt ljusare parti längst bak stämmer bra med hur samma slända kommer se ut någon vecka senare och trots ännu ej röda ögon eller blå partier på bakkroppen är snarlika arter inte aktuella. Större rödögonflickslända Erythromma najas

Bild #13 En flygande slända utan några färger känns kanske på pappret som ett omöjligt uppdrag. Men är det någon art man kan bestämma under dylika omständigheter så är det nog denna. Dels för den påtagligt smala midjan och dels på grund av de arttypiska, rundade analbihangen som är små men ändå syns tydligt på bilden om man vet vad man ska titta efter. Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica

Bild #14 Här ser vi en helt nyförvandlad slända som nyss krupit ur sin larvhud. Det gör naturligtvis bilden svårare. Man kan ana mörka partier där den senare får sina fläckar, den har ett stort sekundärt könsorgan och även taggarna på larvhuden bör kunna leda en i rätt riktning. En av de svårare bilderna, men ungefär hälften av deltagarna svarade ändå rätt. Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata

Bild #15 Vi gjorde denna lite/ännu svårare genom att göra den svartvit. I färg hade nog de flesta sett direkt att det inte är något vi brukar se i Sverige. Mellankroppen är nämligen gul. Men bildkvaliteten är bra, och har man koll på vilka arter av flodtrollsländor som är sedda i Sverige bör man känna att något inte stämmer. Nyansen på mellankroppen är lite för ljus för grön flodtrollslända och de svarta markeringarna sitter inte helt rätt. Det lurigaste med denna är att det är en art som ”inte finns” (vad vi känner till) i Norden, men som setts som tillfällig gäst en gång. I Finland 2014. Större klubbtrollslända Stylurus flavipes

Bild #16 Ännu en yngre slända som inte färgat ut. Så därför är det återigen bra att fokusera på teckningen och inte på färgerna. Det ljusa partiet på segment 8 som när sländan blivit lite äldre lyser som en blå lanterna avgör saken.Större kustflickslända Ischnura elegans

Bild #17 Här har vi något slitet med rätt lång bakkropp som mestadels går i brunt. Ögonen går också i brunt och vi kan ana en ganska diffus grå sadel vid bakkroppens bas. Det här är inget vi ser varje dag i Sverige eller i övriga Norden så det kräver att man har lite koll på de tillfälliga arterna. Men har man det är den typisk. Brun kejsartrollslända Anax ephippiger

Bild #18 Den här bilden frustrerade många och fick en egen tråd i Facebook-gruppen ”Trollsländor”. Här tänkte vi som tävlingsledning att vi skulle testa med en bild där utmaningen snarast var att hitta sländan, mer än själva bestämningen. Vi tycker det är intressant att man får lägga lite mer tid på bilden, kanske förstora den eller lägga på lite skärpa. Det är också så här det kan gå till i fält, att någon har hittat något som sitter djupt inne i vegetationen och man försöker förklara för sina medexkuranter var den sitter.

Sländan på denna quizbild sitter något snett uppåt höger från mitten, inringad nedan (klicka på bilden för större storlek).

Ett ytterligare problem är att sländan är något suddig och dessutom att den till stor del är grön vilket gör att den kontrasterar dåligt mot vegetationen. Den sitter med huvudet snett framåt höger, men sen ser man dels ett längre svart parti och sen ett gult parti på bakkroppen, vilket om man förstorar bilden något gör att den egentligen inte går att förväxla med någon annan art. Trots att många hade problem att hitta sländan så var det ungefär 40% av deltagarna som klarade bilden.

Så här ser det ut när man förstorar den på telefonen. En av Sveriges vackraste och mest lättbestämda trollsländor. Grön flodtrollslända Ophogomphus cecilia

Bild #19 Här ser vi ett flertal sländor, men i förutsättningarna stod att alla är av samma art. De flesta anar nog att det är ängstrollsländor men de är påtagligt bleka och bakkroppen går i orange, vilket känns udda. Återigen har vi alltså att göra med unga individer som ännu inte färgat ut. Därför har de ännu inte fått sin röda färg och artens karakteristiska röda vingribbor är här snarare gula. En karaktär som man ser på alla kön och åldrar av denna art är dock intakt, nämligen den grå nedre delen av ögat. Bilden är från en massförvandling med hundratusentals, om inte miljontals exemplar vid en ökensjö i Marocko. Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii

Bild #20 Helt uppenbart ännu en flickslända, men denna gång en gammal hane. Problemet är ju att bilden endast visar halva bakkroppen. Inte helt lätt utan att använda litteratur och bilder, men gör man det så bör man komma fram till rätt art bara på det exakta förhållandet mellan svart och blått. Detta är ett typiskt exemplar och det verkar inte finnas någon större inomartsvariation. Månflickslända Coenagrion lunulatum

Bild #21 Det är kanske lite elakt att ha med en trollslända underifrån, men i just detta fallet så går den ganska bra att bestämma. Vi ser till en början att ögonen inte sitter ihop, vilket gör att vi bör ha att göra med en flodtrollslända. Vidare ser vi en gul teckning på bakre delen av bakkroppen och vi kan också se delar av mellankroppen, i en grå nyans som utesluter liknande arter. Hane av Sandflodtrollslända Gomphus vulgattissimus

Bild #22 Här har vi en ganska fin bild på vad som borde vara en smaragdflickslända. Den är helt grön utan blåpudring och bakkroppen ser påtagligt lång ut. Nyckelkaraktären hittar vi på mellankroppen, en liten tagg eller sporre eller vad man vill kalla det som skjuter ut ur det övriga gröna. Det är arttypiskt bland nordiska arter. Denna art är aldrig sedd i Sverige (ännu), men finns på Fyn och Jylland i Danmark och bör kunna hittas hos oss inom en inte alltför avlägsen framtid. Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis

Bild #23 Här har vi tydligt en mosaikslända, men en ovanligt grådaskig sådan. Återigen har vi att göra med en teneral individ som inte är utfärgad, men de ser inte alltid ut så här. Samma individ av denna art kan vara mer eller mindre intensivt blå beroende på temperatur, är de kalla så är de vanligen blekare. Mosaikfläckarna på bakkroppen går i en vit nyans, de blir blå när sländan blivit lite äldre. Det finns egentligen inte så många hårda karaktärer att gå på, men allmän färgnyans och att andra arter inte har exakt den här teckningen fäller avgörandet. På bilden går det ju inte heller att se att bilden är tagen inte långt från Treriksröset, vilket i fält är en klart användbar ledtråd. Ca 75% av deltagarna klarade bilden ändå. Fjällmosaikslända Aeshna caerulea

Bild #24 En mörk, något glansfärgad slända med något bisarrt som ser ut som en slags propeller längst bak samt gröna ögon. Här har vi fått gissningar på mer än en grupp av sländor, men vi ska inte göra det svårare än vad det är. De långa bihangen och valvulan baktill ser allmänt udda ut (och utesluter exempelvis guldtrollslända) och vingarna har en viss mörk nyans. Huvudet är klargrönt och visst ser den ut att ha lite grönmetallisk glans. Metalltrollslända Somatochlora metallica