Adventsquiz, de rätta svaren

Tack för det stora intresset för vårt adventsquiz. Nedan följer de rätta svaren samt en kort text om vad man kan titta på för att komma fram till rätt artbestämning.

Bild #1. En ganska dämpat rödbrun trollslända, kanske något mörkare än vad vi förväntar oss ängstrollsländor. Svårt att se några karaktärer tydligt på kroppen, men den avslöjar sig genom de utbrett gula partierna vid vingbaserna. Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum

Bild #2. Det mesta av sländan är dolt, men vi ser en smal bakkropp med grön anstrykning vilket pekar mot någon av smaragdflicksländorna. Bakkroppen ger ingen bra hint om artbestämningen, däremot finns det bara en av arterna sedda i Sverige som har tvåfärgade brunsvarta/vita vingmärken. En karaktär som gör att de bofasta arterna kan uteslutas. Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus

Bild #3. Här ser man nog ganska lätt att det rör sig om en mosaikslända. Bilden visar kroppens teckning ganska tydligt, men den luras lite då det är en helt nykläckt individ som ännu inte flugit för första gången och således inte nått sin slutliga färgsättning. Man får inte heller av bilden den viktiga ledtråden att bilden är tagen i maj. Notera även hur hårig den är, en bra karaktär för arten. Tidig mosaikslända Brachytron pratense

Bild #4. Bilden visar en flygande brun trollslända. Svårt att säkert bedöma storleken men vi noterar en jämnbrun kropp, gröna ögon och helt ljusa vingar. Brun mosaikslända kan elimineras då denna har bruntonade vingar, mindre kejsartrollslända på att man borde sett en blå sadel och på att detaljer i bakkroppens teckning inte stämmer. Trots att karaktären som givit arten dess namn inte syns på bilden så finns det bara en art det kan vara. Kilfläckslända Aeshna isoceles

Bild #5. Den enda av bilderna där man ser två sländor, men de är av samma art. Man får inte några ledtrådar om habitat och var i landet vi befinner oss, men bilden är ganska bra. Om man kan sina flicksländor så ger mellankroppens teckning och den obrutna svarta linjen på hanens bakkropp rätt svar. Myrflickslända Coenagrion johanssoni

Bild #6. Det är nog inte så svårt att se att detta är en av de stora mosaiksländorna. Men de är svåra. Storleken på mosaikfläckarna är ledande, en vassmosaikslända borde ha ännu större. De gula kilarna på de första segmenten talar emot gungflymosaikslända, vilken har större blaffor där. Starrmosaikslända Aeshna juncea

Bild #7. En ganska bra bild som tydligt visar en brun slända. Trots att den typiska karaktären att den är gul på bakvingens baser syns väl var detta en av de bilderna som flest svarade fel på. Kanske för att vi sagt att alla arterna är sedda i Sverige, men av denna art har det bara setts hanar och de ser helt annorlunda ut. De är knallröda. Vad vi också ser är en förhållandevis bred bakkropp som ger lite udda proportioner samt delvis blåtonade ögon. Karmintrollslända Crocothemis erythraea

Bild #8. Ännu en trollslända som ser udda ut, ingenting man ser på sina vanliga exkursioner. Sländans bakkropp har en delikat teckning i brunsvart och smala svarta streck. Precis som med föregående bild så är det här ett utseende vi inte är vana vid att se i Sverige. Den grå sadeln skalar ner antalet möjliga arter till två – mindre och brun kejsartrollslända. Mindre ser aldrig riktigt ut så här och de bruna ögonen avslöjar arten. Detta är en teneral individ fotograferad i Marocko. Brun kejsartrollslända Anax ephippiger

Bild #9. Ännu en bild (i likhet med #2) där man bara ser en smal bakkropp. Uppenbart en flickslända, med huvudsakligen svart bakkropp samt helt blå på segment 9, lite blått på undersidan av segment 8 och en liten blå fläck på segment 10. Kustflicksländorna har inte de små fläckarna på detta sätt, utan här gäller det att ha koll på vilken den enda art är som ser ut precis så. Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum

Bild #10. En tydlig bild på en nästan helsvart slända. Så här mörk och med dessa proportioner kan det bara vara en glanstrollslända. De är väldigt lika varandra, men denna individ kan bestämmas ganska lätt på de extremt vinklade analbihangen som visar att det är en hane. En hona hade varit betydligt svårare. Detaljer i vingribbornas formering bekräftar bestämningen ytterligare. Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi

Bild #11. En suddig bild av en flygande slända i huvudsakligen blått och grönt. Flera svarade grön mosaikslända på denna och det är inte alls olikt. Men färgnyanserna på ögon och mellankropp stämmer inte riktigt och de blå partierna på bakkroppen är mer omfattande. Klarblå mosaikslända Aeshna affinis

Bild #12. En slända som sitter på grenar sedd snett framifrån. Bilden är något suddig, men visar en randig mellankropp och en brokig bakkropp i gult och blått. Detta är nog den bild som flest svarade fel på och de felaktiga svaren hade väldigt stor spännvidd; stenflodtrollslända, svart ängstrollslända, citronfläckad kärrtrollslända och höstmosaikslända föreslogs bland annat. Och den är lurig trots att det är en av Sveriges vanligaste och mest spridda arter. Det luriga ligger väl dels i vinkeln, men främst i den brokiga kanten av bakkroppen. Att den ser ut att vara både gul och blå beror på att det är en ung hane som varit gul som ung men som börjat anlägga blåpudring. Med det känt så ger mellankroppens teckning och relativa grovhet svaret. Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum

Nedan en bild på samma individ ur en annan vinkel, sittande på samma plats (denna bild var alltså inte med i quizet, utan är endast till för att förstå bestämningen bättre).

Bild #13. Ännu en jobbig (?) flickslända. Väldigt svart bakkropp men det stämmer inte särskilt väl med kustflicksländorna och inte heller med rödögonflicksländorna. Helsvart rygg på mellankroppen och arttypisk teckning på segment 8 borde leda er rätt, även om karaktären som givit arten dess namn knappt går att urskilja på bilden. Griptångsflickslända Coengagrion armatum

Bild #14. Ytterligare en flickslända på nära håll, denna gång snett framifrån. Grundfärgen, nån slags svårbeskriven men ändå distinkt gråbrunvit nyans, avslöjar egentligen direkt vilken art detta är, är man osäker kan man kolla på de hårlika utskotten på benen eller de dubbla ljusa sidolinjerna på mellankroppen. Flodflickslända Platycnemis pennipes

Bild #15. En något suddig bild, vilket återigen var avsikten för att göra det lite svårare. Detta var dock en bild som de allra flesta klarade. Färgsättningen är typisk och den extra fläcken på framvingens framkant syns ändå väl. Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata

Bild #16. En tjusig flickslända i gult och grönt. Vi kan ganska lätt utesluta dvärgflickslända på allmän teckning och vandrande smaragdflickslända på att den inte har tvåfärgade vingmärken, dessutom för smala skulderlinjer. Men sen då? Ja, att undersidan är så pass klargul känns fel för två av arterna i egentligen alla dräkter och dessutom kan man i jämförelse med fingerbredden konstatera att detta är en liten sak. Mindre smaragdflickslända Lestes virens

Bild #17. Här ser vi bakkroppen på en av de större mosaiksländorna. Dessa är ju ganska svåra även om man ser hela sländan. Den har ganska stora, ljusa blaffor på de första segmenten (inte små kilar, jmfr #6) och påfallande stora bihang, vilket avgör saken. Gungflymosaikslända Aeshna subarctica

Bild #18. Ganska tydligt en hane av antingen myrtrollslända eller nordisk kärrtrollslända. Myrtrollslända har mindre röda fläckar på flera av segmenten, de ter sig ofta helt svarta. Röda vingmärken stärker bestämningen. Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda

Bild #19. Trots att vi bara ser en bakkropp verkar detta ha varit en av de lättare bilderna. En unik teckning i gult och svart utesluter andra arter. Sandflodtrollslända Gomphus vulgattissimus

Bild #20. En något mörk bild av en flickslända. Den luriga faktorn är att ljuset på ögonen är dämpat så den röda färgen syns dåligt (ung hane). Men en svart bakkropp i kontrast till ljusare på segment 9-10 samt mellankroppens teckning utan tydlig sidolinje utesluter andra arter. Större rödögonflickslända Erythromma najas

Bild #21. En färglös flickslända sitter lågt i vegetationen på ett strå. Kombinationen lite mörkare ovansida och ljusare på sidorna hittar vi egentligen bara hos vinterflicksländorna. Vår inhemska art har ett bredare och obrutet mörkt streck på mellankroppens sida, här är det smalt och ofullständigt, vilket visar att det rör sig om en art som i vårt land bara observerats på Gotland 2000 och 2003. Bilden är tagen i Finland. Sibirisk vinterflickslända Sympecma paedisca

Bild #22. Ännu en flickslända, denna gång i motljus vilket självklart försvårar. Trots det kan vi se mellankroppens ungefärliga teckning och att bakkroppen drar åt grönt. En nyckelkaraktär är de korta, rundade vingarna med vita vingmärken, vilket stämmer dåligt med smaragdflicksländorna. Dvärgflickslända Nehalennia speciosa

Bild #23. En ängstrollslända nästan rakt framifrån är inte det lättaste, men bilden visar till synes helsvarta ben och en mörkbrun triangel ovanpå mellankroppen, en kombination vi endast finner hos honor och unga hanar av denna art. Svart ängstrollslända Sympetrum danae

Bild #24. En närmast bisarrt dålig bild som visar delar av en vid första anblick helt mörk slända med lite gult vid vingbaserna. Tittar man noga på bakkroppen, vilket var avsikten med bilden, så ser man små kontraster av aningen ljusare partier i form av små kilar vid basen av de flesta segment. Med tanke på bildens bristande kvalitet kanske man skulle kunna fundera över andra arter trots att man noterat detta, men varför göra det svårare än vad det är? Gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata