Aktiviteter 2020 och Corona

Den här veckan skickar vi ut information till alla medlemmar, en del av denna information utgörs av följande.

Som alla andra föreningar tvingas vi tyvärr förhålla oss till den rådande situationen. Det innebär dels att vi nödgas flytta fram vårt årsmöte och dels att vi i dagsläget inte kan planera in utflykter, kurser och dylikt. Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas senast 15 maj, men vi utgår från att föreningens medlemmar har förståelse för situationen. Handlingar som hör årsmötet till kommer i vanlig ordning att läggas ut på vår hemsida.

Ambitionen är att vi ska genomföra sommarlägret som planerat, samt att under lägret även genomföra årsmötet. Lägret sker i Uppland, med utgångspunkt från Gammel-Gränome vandrarhem 16-19/7. Mer information kommer om lägret senare.

Vi hoppas få möjlighet att återkomma med fler aktiviteter senare under året, när krisen ebbat ut. Detta är av förklarliga skäl inget vi kan räkna med, så vi planerar för säkerhets skull en del annat att erbjuda er medlemmar. Vi brukar ge ut två nummer av medlemsbladet, men på grund av att vi inte kommer att kunna träffas i samma utsträckning som annars så kan det istället bli tre nummer. Det finns också tankar om en återkommande fototävling och en omröstning om trollsländor, mer om detta senare…

Vi kan för övrigt också meddela att den årliga träffen för Sveriges Entomologiska Förening ställs in och själva årsmötet hålls digitalt. Även den planerade konferensen ECOO i Slovenien drabbas och skjuts fram, inget beslut är dock ännu fattat om när den ska ske.