Ännu en akvarieslända

Vår månadstrollslända för februari utgjordes av flicksländan Ceriagrion cerinorubellum. Vi skrev då att ”Flera av arterna i släktet Ceriagrion tillhör de exotiska trollsländor som oftast hittas i Europa i akvarier, zoo-affärer och liknande. Dit har de kommit som larver eller ägg med importerade vattenväxter. Se mer om detta fenomen här.”

Som av en händelse fick vi ett mejl från Helsingborg om ytterligare en flickslända som hittats i ett akvarium 27/2. Bilderna visar att det återigen rör sig om en flickslända av släktet Ceriagrion. Tyvärr kommer vi inte heller denna gång längre, då art inte går att säkerställa utifrån bilderna.

Det vi kan säga är att åtminstone hälften av de svenska fynden består av Ceriagrion och att det fortsatt inte påträffats några exotiska, egentliga trollsländor. Samtliga åtta har med andra ord utgjorts av flicksländor.

Bilden visar en Ceriagrion i Bromma 2019.