Månadens trollslända: sibirisk vinterflickslända

Mars är här och då har vi nått den månad då de allra första flicksländorna normalt rapporteras i Sverige. Dessa utgörs alltid av vinterflickslända men den betydligt ovanligare och nära släktingen sibirisk vinterflickslända skulle möjligen också kunna ses. I Sverige har den endast rapporterats tillfälligt, men visst skulle den kunna dyka upp igen! Se mer om månadens trollslända här.

Foto: Christer Bergendorff.