Blåpannad sjötrollslända

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) D: Südlicher Blaupfeil Dk: Sydlig Blåpil FIN: Silosinikorento GB: Southern Skimmer N: –


Hane i Serbien 2012. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hittills har inga fynd gjorts i Norden av denna starkt expanderande art, som på senare år hittats för första gången i många länder norr om dess tidigare utbredningsområde som i Lettland, Litauen och Vitryssland. Den är idag inte ovanlig i närbelägna länder som Polen och Tyskland.

Hanen av blåpannad sjötrollslända är en lättbestämd och iögonfallande trollslända tecknad nästan helt i klarblått. Det svenska, något missvisande namnet, kommer av att den har ljust blå ”nos”. Honan är främst lik mindre sjötrollslända men skiljs från denna bland annat på de breda ljusa banden på mellankroppens sida och svarta prickar på varje segment på bakkroppens ovansida.

Blåpannad sjötrollslända finns längs långsamt rinnande vattendrag, i trögflytande diken och närbelägna biflöden, grustag och andra grunda vatten med ganska lite vegetation och en del bar mark i ett öppet landskap. Även bräckt vatten tycks passa den och den är snabb att kolonisera nygrävda vatten.

Flygtiden i länderna där den finns närmast oss ligger mellan mitten-slutet av maj till början av september.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.


De andra bubblarna
Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis
Pokalflickslända Erythromma lindenii
Större klubbtrollslända Stylurus flavipes
Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna