Månadens trollslända: pudrad kärrtrollslända

Pudrad kärrtrollslända, hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

En blåfärgad (hanen) slända som framförallt påträffas i mindre, näringsfattiga vatten som brunvattensjöar. Den har en nordöstlig utbredning i Europa och en historia av tillbakagång i södra och västra delen av sitt utbredningsområde. Den är relativt ovanlig i Sverige men finns spridd över hela södra delen av landet samt enstaka fynd längs Norrlandskusten. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen – finns den till exempel utbredd längs med hela Norrlandskusten?

Se mer om månadens trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.