Månadens trollslända: stenflodtrollslända

Det finns tre arter flodtrollsländor i Sverige. Det som utmärker dem alla tre är att de är knutna till rinnande vatten samt att de är de enda egentliga trollsländorna där ögonen inte sitter ihop. Det är därför enkelt att konstatera om det är en flodtrollslända eller ej.

Stenflodtrollslända är den av våra svenska hanar med mest extremt bihang på bakkroppen. Det är en rejäl tång som är svår att missa, åtminstone sedd från sidan. Det är också i övrigt en enkel art att känna igen med sin gulsvarta teckning.

Se mer om månadens art här!