Månadens trollslända: vandrande ängstrollslända

Järavallen, Sk, sep 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

November är här, och med den ett klimat som allt mer blir tufft för trollsländor. Det är inte många arter som kan ses nu, även om allt fler lär kunna hittas jämfört med förr, på grund av ett varmare klimat. En art som ännu inte rapporterats från Sverige i november är månadens trollslända: vandrande ängstrollslända. Att vi ändå väljer att presentera den nu är på grund av att den troligtvis går att hitta ändå, åtminstone under milda höstar. Det är också en art som flyger väldigt långa sträckor och fortsatt rapporteras vandrande ängstrollsländor lämna vatten i en del länder i Europa. I oktober har det i Sverige setts flera fräscha individer, även i år, och vi tror det inte dröjer länge innan den första rapporteras även i november.

Se mer om månadens trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.