Metalltrollslända

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) D: Glänzende Smaragdlibelle Dk: Glinsede Smaragdlibel FIN: Välkekorento GB: Brilliant Emerald N: Glansmetallibelle


Foto: Håkan Jernehov.

Metalltrollslända finns i inte alltför näringsrika, delvis skuggade vatten av många olika storlekar och i skilda miljöer, men främst i skogs- eller väl beskogad mellanbygd.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.Den ses ofta patrullera längs långsamt flytande vattendrag och där dessa mynnar ut i sjöar.

Larvutvecklingen är tvåårig eller längre.

Metalltrollslända förekommer allmänt i stort sett hela Norden och är Västerbottens landskapstrollslända.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


sometkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.