Metalltrollslända

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) D: Glänzende Smaragdlibelle Dk: Glinsede Smaragdlibel FIN: Välkekorento GB: Brilliant Emerald N: Glansmetallibelle


Foto: Håkan Jernehov.

Metalltrollslända finns i inte alltför näringsrika, delvis skuggade vatten av många olika storlekar och i skilda miljöer, men främst i skogs- eller väl beskogad mellanbygd.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.Den ses ofta patrullera längs långsamt flytande vattendrag och där dessa mynnar ut i sjöar.

Larvutvecklingen är tvåårig eller längre.

Metalltrollslända förekommer allmänt i stort sett hela Norden och är Västerbottens landskapstrollslända.

Arten är bedömd som Sårbar (VU) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


sometkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.