Pudrad smaragdflickslända

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) D: Gemeine Binsenjungfer Dk: Almindelig Kobbervandnymfe FIN: Sirokeijukorento GB: Common Spreadwing N: Nordmetallvannymfe (äldre svenskt namn: allmän smaragdflickslända).

Teneral hane. Foto: Magnus Billqvist / trollsländeföreningen.

Det här är en riktigt vanlig trollslända som finns allmänt på de flesta håll i Sverige och inte sällan ses i 100-tals eller till och med 1000-tals exemplar på samma plats. Den är lik flera andra arter men dessa är mycket mindre vanliga eller finns inte i hela landet. Den har en lång flygperiod från slutet av maj till oktober, och särskilt under senare delen av säsongen, från augusti till september, är det på många håll den enda flickslända man ser.

En liknande art som också flyger sent är mindre smaragdflickslända, som dock endast finns i den södra delen av landet. Andra liknande arter är kraftig smaragdflickslända och vandrande smaragdflickslända. Typiskt för flicksländorna i detta släkte är förutom de ofta gemensamma färgerna att de i vila håller vingarna utbredda, till skillnad från alla andra arter som håller vingarna hopfällda längs med bakkroppen. Hanen är tecknad i blått och grönmetallic, medan honan är smaragdgrön och beigegul. Sent på säsongen är de slitna och antar då en mer mörk eller brunaktig färgton.

Rapporter på Artportalen till och med 2021-07-03.

Pudrad smaragdflickslända finns i hela Sverige bortsett från i fjällen men mer fåtaligt i de nordligaste delarna av landet. Under 2010-talet har den för första gången hittats i flera nordliga provinser, som i Härjedalen och flera lappmarker. Möjligen har den spridit sig norrut men samtidigt är kunskapen om trollsländornas utbredning fortsatt bristfälligt känd, så den kan också tidigare ha undgått upptäckt.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Pudrad smaragdflickslända finns i både näringsrika och mer näringsfattiga vatten, men särskilt vegetationsrika, grunda och stillastående vattenmiljöer, helst utan fisk eller kräftor. Ägg läggs i vegetation ovanför vattenlinjen för att översvämmas under vårvintern och då kläcks de. Äggen kan också läggas vid våtmarker som under sommaren helt torkar ut. När de sedan fylls på med vatten under vårvintern och äggen kläcks, har larverna mindre konkurrens från andra trollsländor och de slipper i större utsträckning predation av t ex fisk och kräftor.

Arten är bedömd som Nära hotad (NT) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.