Välkommen på årsmöte med föredrag och utflykter

Föreningens årsmöte avhålls (12-)13-14 april på Hörjelgården i Skåne, dit alla är välkomna, oavsett om man är medlem eller ej.

Lördagens program: samåkning till lokaler för vinterflickslända. Ulf Norling är med oss för att hjälpa oss att hitta larver av olika arter. Efteråt ger Ulf oss en grundlig introduktion till larver. Det blir ekologi, artbestämningstips med mera. På kvällen föredrag om trollsländor i Singapore och Magnus Billqvist ger oss utifrån den kommande boken ”Nordens trollsländor” en djupdykning i hur man skiljer på de två arterna vinterflicksländor.

Söndagen börjar med årsmötesförhandlingar. I samband med detta visas bilder från årets aktiviteter och information om vad som är på gång i föreningen ges. Årsmötet börjar 10.00 och i samband med det bjuder vi på fika. Efter årsmötet åker vi ut och besöker fina områden på Österlen.

Mer information, anmälan, handlingar med mera hittar du i kalendern här.