Månadens trollslända: större ängstrollslända

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Tro det eller ej, men ännu är inte chansen över att se flygande trollsländor, trots att vi har nått november månad! Det är mycket få arter trollsländor som fortfarande går att påträffa flygande, men den art som påträffats längst och i flest antal i november är större ängstrollslända. Denna art har setts så sent som 24/11, och decemberfynd framöver är inte en omöjlighet. För det krävs det förstås en mild höst, och som 2015 hittills varit är chanserna goda att se större ängstrollslända ännu ett tag. Så skulle du se en ängstrollslända framöver är sannolikheten stor att det är just vår november månads trollslända. Läs mer om den här!

Föregående månadstrollsländor
Mars: vinterflicksländaApril: griptångsflickslända Maj: tidig mosaikslända. Juni: bred trollslända. Juli: blågrön mosaikslända. Augusti: grön flodtrollslända. September: höstmosaikslända. Oktober: tegelröd ängstrollslända.