Månadens trollslända: tegelröd ängstrollslända

Foto: Hans Ivarsson

Hane tegelröd ängstrollslända. Foto: Hans Ivarsson

Hösten är här på allvar när vi nu inträder i oktober månad. Fortsatt flyger en handfull arter trollsländor, inte minst tegelröd ängstrollslända. Arten är en av de allra vanligaste under sensommaren och under början av hösten. Hanarna är iögonfallande med sin klarröda färg medan honorna är något mer diskret tecknade i brunt. De kan vara mycket svåra att skilja från flera av de andra ängstrollsländorna, men det är å andra sidan något som vissa gillar, att det finns arter som utgör en utmaning! Läs mer om månadens trollslända tegelröd ängstrollslända här.

Föregående månadstrollsländor
Mars: vinterflicksländaApril: griptångsflickslända Maj: tidig mosaikslända. Juni: bred trollslända. Juli: blågrön mosaikslända. Augusti: grön flodtrollslända. September: höstmosaikslända.